Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 18.4.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 18.4.2018 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 26.4.2018 bez dodávky elektriny nasledovné rodinné domy:

v čase od 08:35 hod. do 14:20 hod.:

Brunov: č. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
U Hvoždalov: č. 361, 363, 364, 365
U Ticháčkov: č. 372 celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 28.3.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 7.3.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 5. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 28.2.2018 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastov, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 14.2.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastov, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 24.1.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 22. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Zníženie poplatku za komunálne odpady v roku 2018

Oznamujem občanom, ktorí majú deti - študentov a navštevujú školu a sú ubytovaní mimo trvalého bydliska obce Brestovec a chcú si uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2018, aby predložili na obecný úrad žiadosť na zníženie poplatku spolu s potvrdením o návšteve školy a súčasne aj doklad o ubytovaní najneskôr do 28.2.2018. celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov, porastov

Západoslovenská distribučná , a.s. ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. vyzýva... celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 13.12.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vykladať včas. celý text

ostatné | 10. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 14.12.2017 o 16:00 hodine /štvrtok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 5. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 29.11.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vykladať včas. celý text

ostatné | 27. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber tetrapakov

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 15.11.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber tetrapakov. Stlačené nápojové kartóny od mlieka, džúsov a ovocných štiav v oranžových igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
celý text

ostatné | 10. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Úprava cestovného poriadku

Oznamujeme občanom, že Trenčiansky samosprávny kraj vyhovel našej žiadosti o úpravu cestovného poriadku a to zachádzanie spoja č. 4 aut. linky 303 404 Myjava - Vrbovce – Chvojnica s odchodom z aut. zastávky Vrbovce, nám. o 5.25 hod. na aut. zastávku Brestovec, Pol’ana Salaš s odch. o 5.51 hod a Brestovec, Poľana Brunov s odch. o 5.53 hod.. Zmena CP je zrealizovaná s platnosťou od 1.11. 2017.

celý text

ostatné | 7. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku č. 01/2017

Obec Brestovec, Brestovec č. 273, 907 01 Myjava v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Brestovci č. 46/2017 zo dňa 25.10.2017 zverejňuje zámer priameho predaja nadbytočného majetku.
Predmetom zámeru priameho predaja je nadbytočný nehnuteľný majetok pozemok CKN parc. č. 37606/1 o výmere 765 m2 – záhrady a pozemok CKN parc. č. 37606/2 o výmere 32 m2 – zast. plochy a nádvoria – vo vlastníctve Obce Brestovec v 1/1 - LV č. 1411.
celý text

ostatné | 26. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Obradová cestovina - „HRTÁNKI“

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK, vás pozýva na podujatie venované tradičných myjavským obradovým cestovinám vianočného obdobia. Podujatie sa uskutoční dňa 28. novembra 2017 o 18:00 hod. v malej nácvikovej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave. Hrtánki si budete môcť vlastnoručne vyrobiť na tradičnom náradí. Prezradíme vám tajomstvá výrobných postupov a zaujímavosti z ich histórie.
V prípade záujmu o podujatie sa záväzne prihláste na e-mail: eva.cmelova@ctk.tsk.sk alebo na tel. č.: 034 621 32 52, 0918 968 706. Ponúkame vám tiež možnosť zakúpiť si tradičné náradie na výrobu cestovín. Na prípravu cesta si treba priniesť 1 vajce, ¼ kg polohrubej múky a misku. celý text

ostatné | 24. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Výzva na predkladanie ponúk

Obstarávateľ: Obec Brestovec;
Názov zákazky: Vybudovanie oddychovej zóny v obci Brestovec;
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je vybudovanie oddychovej zóny v obci Brestovec a to:
Posedenie s grilom
Elektrorozvodňa
Prístrešok pre hudobnú skupinu.
Druh a množstvo prác sú presne popísané vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii( príloha č.1).; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/172-e34047ba01/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 09.11.2017, 10:00 hod.

celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 25.10.2017 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 18.10.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať. celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 28.9.2017 až 2.10.2017, t.j. od štvrtka do pondelka, bude pri obecnom úrade umiestnený kontajner na zber veľkoobjemového odpadu. Do tohto kontajnera môžete priviesť nasledovné:

matrace, koberce, starý nábytok, plastový nábytok, kočíky, dáždniky, keramické umývadlá a záchody, staré topánky a pod..celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Deň otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje, že prvý októbrový pondelok budú dvere na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja už po štvrtý krát dokorán, aby verejnosti ukázal, na čom sa za jeho dverami počas celého roka pracuje. Viac informácií pripájame v tlačovej správe.
celý text

ostatné | 22. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 25.9.2017 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Zbierať sa bude:

železo, autobatérie, akumulátory, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a farieb, chladničky, práčky, sporáky, žiarivky, televízory a rôzna elektronika.

Prosíme občanov, aby všetok odpad vyložili pred rodinné domy k miestnym komunikáciám, odkiaľ sa bude zvážať.

celý text

ostatné | 21. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov

V súčasnej dobe nastal nárast podvodov voči seniorom formou telefonátov, preto polícia informuje občanov:

Vážení občania,
za posledné obdobie polícia zaznamenala zvýšenú intenzitu telefonátov starším osobám, pri ktorých neznáme osoby sa predstavujú ako príbuzní (najčastejšie vnuk, vnučka, syn ...) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely (napr. na kúpu počítača, auta), ubezpečujú, že peniaze čoskoro vrátia, ale nemôže pre peniaze prísť osobne, lebo stojí v obchode v rade, aby stihol v tovar kúpiť, preto po peniaze pošle svojho kamaráta. Pri podobných telefonátoch sa zase neznáme osoby predstavujú ako lekár, pričom žiada peniaze na operáciu príbuzných, ktorí sú v ohrození života po autonehode. Preto polícia odporúča občanom, aby si vždy overili, či naozaj volá ich skutočný príbuzný, aby nedávali svoje úspory neznámym osobám, i keď tieto budú tvrdiť, že ich posiela ich príbuzný. Tiež polícia odporúča, aby v prípade, že sa neznáma osoba predstaví ako lekár, aby zavolali iným príbuzným alebo blízkym, či skutočne došlo k nejakej nehode.
Samozrejme, v prípade pochybností sa s dôverou môžete obrátiť aj na Políciu, na známe číslo núdzovej linky 158.
celý text

ostatné | 21. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 20.9.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať. celý text

ostatné | 18. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov proti besnote


Dňa 15. septembra 2017 sa bude vykonávať očkovanie psov proti besnote. Cena za očkovanie psa proti besnote je 6,- EUR.

Harmonogram očkovania je nasledovný:


Štemberk 11:00 hod.
U Pánikov 11:15 hod.
U Vdoviakov 11:30 hod.
pri obecnom úrade 11:45 hod.
U Petrášov 12:15 hod.
U Janišov 12:45 hod.
Kržle 13:00 hod.
Ticháčkovia 13:15 hod.
U Svitkov 13:40 hod.
Svinárky 14:00 hod.
Brunov, zast. 14:15 hod.
Poľana 14:30 hod.
celý text

ostatné | 11. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Novom Meste n/V v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava
od 4.9.2017, 14:00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V
pplk.Ing.Karol Prno
celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 30.8.2017 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 24. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber papiera, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 28.8.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber papiera a kovových obalov. Noviny, časopisy, reklamné letáky, stlačené krabice a kartóny v modrých igelitových vreciach a kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal v červených igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom. celý text

ostatné | 23. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 23.8.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať. celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná