Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - studňa Stiahnuté: 264x | 08.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 326x | 08.02.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 286x | 08.02.2017

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 268x | 08.02.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 70x | 29.11.2017

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu - studňa Stiahnuté: 273x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčky Stiahnuté: 280x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 271x | 08.02.2017

Žiadosť o príspevok na stravovanie Stiahnuté: 258x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na stavbu MZZO Stiahnuté: 277x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 271x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 255x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby Stiahnuté: 271x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 298x | 08.02.2017

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 259x | 08.02.2017

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 254x | 08.02.2017

Žiadosť stavebníka o určenie /zmenu, zrušenie/ súpisného čísla Stiahnuté: 267x | 08.02.2017

Stránka

  • 1