Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - studňa Stiahnuté: 224x | 08.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 274x | 08.02.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 238x | 08.02.2017

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 230x | 08.02.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 21x | 29.11.2017

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu - studňa Stiahnuté: 237x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčky Stiahnuté: 237x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 231x | 08.02.2017

Žiadosť o príspevok na stravovanie Stiahnuté: 219x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na stavbu MZZO Stiahnuté: 233x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 232x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 217x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby Stiahnuté: 234x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 260x | 08.02.2017

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 222x | 08.02.2017

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 219x | 08.02.2017

Žiadosť stavebníka o určenie /zmenu, zrušenie/ súpisného čísla Stiahnuté: 225x | 08.02.2017

Stránka

  • 1