Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - studňa Stiahnuté: 172x | 08.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 188x | 08.02.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 178x | 08.02.2017

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 175x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu - studňa Stiahnuté: 177x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčky Stiahnuté: 177x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 176x | 08.02.2017

Žiadosť o príspevok na stravovanie Stiahnuté: 172x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na stavbu MZZO Stiahnuté: 179x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 180x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 171x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby Stiahnuté: 176x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 188x | 08.02.2017

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 177x | 08.02.2017

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 172x | 08.02.2017

Žiadosť stavebníka o určenie /zmenu, zrušenie/ súpisného čísla Stiahnuté: 173x | 08.02.2017

Stránka

  • 1