Obsah

Bližšie informácie: p. Daša Nálepová, tel. č. 0908 271 571

Obecná knižnica

Obecná knižnica je otvorená od 15:00 - do 17:00 hod. v nasledujúce dni /v nedeľu/:
 

08. 01. 2017                                   16. 07. 2017
29. 01. 2017                                   13. 08. 2017
19. 02. 2017                                   03. 09. 2017
12. 03. 2017                                   24. 09. 2017
02. 04. 2017                                   15. 10. 2017
23. 04. 2017                                   05. 11. 2017
14. 05. 2017                                   26. 11. 2017
04. 06. 2017                                   17. 12. 2017
25. 06. 2017