Obsah

Tenisový kurt

Dňa 26.8.2006, za účasti starostu obce Brestovec Ing. Dušana Dugu, poslancov obecného zastupiteľstva, stavbyvedúceho p. Stanislava Petráša a občanov obce bol slávnostne otvorený pre širokú verejnosť tenisový kurt.

Oznamujeme občanom, že tenisový kurt je možné si rezervovať vopred u p. Viery Vojtkovej na č.tel.: 0918 027 776.

Za prenájom kurtu sa vyberá od 1.7.2013 poplatok:
1,50 € /1 hod. pre občanov obce s trvalým pobytom
2,00 € /1 hod. pre ostatných občanov

Tenisový kurt