Obsah

Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu

NázovVyvesenéDátum zvesenia
SA - Brestovec, Brunovia, TS, NNK15.06.201701.07.2017

Návrh na II. zmenu rozpočtu v 2017

NázovVyvesenéDátum zvesenia
II. zmena rozpočtu v roku 201712.06.201728.06.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Návr plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 201719.06.201705.07.2017