Obsah

Oznámenie o koncesii


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Pleša

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Pleša24.02.201712.03.2017

Oznámenie o doručení listovej zásielky

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o predĺžení stavebného povolenia verejnou vyhláškou

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Kanalizácia obce Brestovec - I. stavba13.03.201729.03.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu

NázovVyvesenéDátum zvesenia
SA - Brestovec, Brunovia, TS, NNK15.06.201701.07.2017

Návrh na II. zmenu rozpočtu v 2017

NázovVyvesenéDátum zvesenia
II. zmena rozpočtu v roku 201712.06.201728.06.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Návr plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 201719.06.201705.07.2017

Oznámenie o koncesii - proces obstarávania koncesie

Stavebné povolenie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
SA - Brestovec, Brunovia, TS, NNK - SO 01 - NN podzemné vedenie06.09.201722.09.2017

Doručenie verejnou vyhláškou