Obsah

Oznámenie o koncesii


Zasadnutie obecného zastupiteľstva

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Návrh - Dodatok č. 1 k VZN č. 1/201312.02.201828.02.2018