Obsah

Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o predĺžení stavebného povolenia verejnou vyhláškou

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Kanalizácia obce Brestovec - I. stavba13.03.201729.03.2017