Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 24.6.2020 v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. bez dodávky elektriny: celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 24.6.2020 v čase od 8:00 hod. do 10:00 hod. bez dodávky elektriny: celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 23.6.2020 bez dodávky elektriny: celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Výluka na trati Myjava – Vrbovce

V dôsledku výlukových prác budú na úseku Myjava – Vrbovce nahradené vlaky autobusovou dopravou (NAD) nasledovne:
Dňa 4. júna 2020:
➢ všetky vlaky počnúc Os 3110 Trenčín 08:31 – Myjava 10:16 – Vrbovce 10:28 a Os 3181 Vrbovce 11:32 – Myjava 11:44 – Trenčín 13:20. Zastávka Brestovec nebude obsluhovaná.
V dňoch 5. až 9. júna 2020:
➢ všetky vlaky. Zastávka Brestovec nebude obsluhovaná.
Dňa 10. júna 2020:
➢ všetky vlaky končiac Os 2770 Trenčín 12:53 – Myjava 14:16 – Vrbovce 14:28 a Os 2773 Vrbovce 15:32 – Myjava 15:44 – Trenčín 17:03. Zastávka Brestovec nebude obsluhovaná.

V dňoch 11., 12. a 15. – 19. júna 2020 (štvrtok, piatok a pondelok – piatok)bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) od 07:00 hod. do 14:00 hod. realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku: Myjava – Vrbovce.
V dôsledku výlukových prác budú na úseku Myjava – Vrbovce nahradené autobusovou dopravou (NAD) nasledovné vlaky:
➢ Os 3110 Trenčín 08:31 – Myjava 10:16 – Vrbovce 10:28, zastávka Brestovec nebude obsluhovaná,
➢ Os 3181 Vrbovce 11:32 – Myjava 11:44 – Trenčín 13:20, zastávka Brestovec nebude obsluhovaná.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Plán udržateľnej mobility TSK - posúdenie vplyvu

Hodnotenie strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility TSK celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o otvorení MŠ a ZŠ v Brestovci

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 ktorým rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č.OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 ktorým sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Obec Brestovec ako zriaďovateľ Materskej školy a Základnej školy v Brestovci ROZHODLA od 1. júna 2020 otvoriť materskú školu pre deti materskej školy, základnú školu pre žiakov 1. až 4. ročníka základnej školy a prevádzku školského klubu detí.celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom odvoláva "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov" na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode Nové Mesto nad Váhom a Myjava od 25.5.2020, 10:00 hod..
celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zber papiera - zmena termínu

Firma Brantner, a.s. Myjava oznamuje, že zber papiera sa uskutoční v piatok dňa 22.5.2020. Zviazané kartóny a papier treba vyložiť včas k popolovým nádobám. celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Obmedzenie stránkových hodín - úprava

Úprava stránkových hodín na obecnom úrade od 1.5.2020 celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 6.5.2020 až 11.5.2020, t.j. od stredy do pondelka, bude pri obecnom úrade umiestnený kontajner na zber veľkoobjemového odpadu. Do tohto kontajnera môžete priviesť nasledovné:

matrace, koberce, starý nábytok, plastový nábytok, kočíky, dáždniky, keramické umývadlá a záchody, staré topánky a pod..

Skrine treba priviesť rozložené, nie v celku.

Upozorňujeme občanov, že pneumatiky do kontajnera nepatria! celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

V pondelok dňa 4. mája 2020 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Zbierať sa bude:

železo, autobatérie, akumulátory, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a farieb, chladničky, práčky, sporáky, žiarivky, televízory a rôzna elektronika.

Prosíme občanov, aby všetok odpad vyložili pred rodinné domy k miestnym komunikáciám, odkiaľ sa bude zvážať.
celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Vývoz popolových nádob

Oznamujeme občanom, že v tomto týždni sa vývoz popolových nádob uskutoční vo štvrtok dňa 30.4.2020. celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2020

Oznamujeme občanom, že pre daňovníkov sú na obecnom úrade pripravené Rozhodnutia - k dani z nehnuteľnosti, daň za psa a miestny poplatok za komunálny odpad pre rok 2020.
Vzhľadom na súčasnú situáciu s koronavírusom si ich môžete od pondelka dňa 20.4.2020 prevziať a uhradiť do pokladne obce v hotovosti alebo vziať so sebou a uhradiť prevodom na účet obce.
Z dôvodu prevencie a ochrany zdravia, budeme tieto poplatky vyberať v pracovných dňoch v pondelok, v stredu a v piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod.. celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zrušenie plánovanej odstávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že odstávka elektrickej energie, ktorá bola plánovaná na dni 07.04.2020 a 08.04.2020 v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod. a od 12:00 hod. do 14:00 hod. v obci Brestovec je zrušená. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom vyhlásilo pre celé územie zásahového obvodu Nové Mesto nad Váhom a Myjava čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v čase od 6.4.2020, 9:00 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm.a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:
- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
- zakladať oheň v priestoroch a lebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Ponuka na predaj - ihličnaté drevo

Obecné lesy Brestovec ponúkajú na predaj ihličnaté palivo v dĺžkach 4 m, cena 24,00 € s DPH/m3.
Ďalej ponúkajú ihličnaté palivové drevo - siahy, cena 19,20 € s DPH/prm. celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zrušenie plánovanej odstávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že odstávka elektrickej energie, ktorá bola plánovaná na deň 03. 04. 2020 v čase od 08.00 hod. do 10.00 hod. v obci Brestovec je zrušená.
celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Povedzme STOP podvodníkom - Seniori, sme tu pre Vás

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis detí do Materskej školy Brestovec - oznámenie

V termíne od 18.5.2020 do 29.5.2020 v čase od 10:00 hod. do 16: hod. sa budú prijímať v MŠ Brestovec žiadosti zákonných zástupcov pre školský rok 2020/2021. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam pre stavebníkov

Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave, ktorá vykonáva odbornú činnosť všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie pre Mesto Myjava, obce Brestovec, Stará Myjava, Poriadie, Chvojnica, Vrbovce, Polianka, Jablonka, Priepasné, Hrašné, Kostolné , Podkylava a Rudník oznamuje stavebníkom: celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornenie pre občanov

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID – 19 Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a podobne, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. V prípade, ak by boli svedkami obdobného konania, je potrebné ich informovať, aby kontaktovali políciu č. 158. celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 - NATUR-PACK

Opatrenie pri nakladaní s odpadmi celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

SAD Trenčín - posilnenie spojov počas pracovných dní

Na základe rozhodnutia Krízového štábu Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 18.03.2020 je autobusová doprava v pracovných dňoch ako počas soboty s nasledujúcim posilnením spojov na linke 303413:
Brestovec - Myjava spoj č.2 o 5:25 hod.
Myjava - Brestovec spoj č.23 o 14:40 hod.
Brestovec - Myjava spoj č.24 o 15:05 hod.

celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Autobusy SAD Trenčín budú premávať ako v sobotu

SAD Trenčín oznamuje, že s platnosťou od stredy 18. marca 2020 v súvislosti s preventívnymi opatreniami pred šíriacim sa koronavírusom budú premávať autobusy ako v sobotu. S výnimkou víkendových a sviatočných dní, tie zostávajú bez zmeny.

Zároveň bude v záujme ochrany zdravia širokej verejnosti umožnený vstup do autobusov len s použitím rúška, prípadne iného prekrytia úst a nosa. Viac informácií na www.sadtn.sk a www.sadpd.sk.

celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 8.4.2020 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality: celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 7.4.2020 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality: celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny - zrušená

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 6.4.2020 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality: celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny-zrušené z dôvodu koronavírus COVID 19

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 3.4.2020 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality: celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny - zrušené z dôvodu COVID 19

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 27.3.2020 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality v čase od 07:30 hod. do 14:30 hod.:

Brestovec, lokalita Kržle: parc. č. 34932/49, 34930, 34932/26, 35053, 35086, 34932/55, 34932/57, 35053/4, 35053/8, 35053/9

celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 6
posledná