Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom vyhlásilo pre celé územie zásahového obvodu Nové Mesto nad Váhom a Myjava čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v čase od 15.6.2018, 15:00 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm.a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:
- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
- zakladať oheň v priestoroch a lebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Výluka pri vybraných vlakových spojeniach

Správca železničnej infraštruktúry ŽSR bude realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Myjava-Vrbovce-Velká nad Veličkou v dňoch 20. júna - 4. júla 2018. Železničná zastávka Brestovec nebude pri vybraných vlakových spojeniach obsluhovaná, viď príloha. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 20.6.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Výluka s náhradnou autobusovou dopravou Myjava - Vrbovce

Správca železničnej infraštruktúry ŽSR bude realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Myjava-Vrbovce v dňoch 6.-9.júna 2018 (streda-sobota). Železničná zastávka Brestovec nebude pri vybraných vlakových spojeniach obsluhovaná, viď príloha. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 30.5.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 28. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 7.6.2018 bez dodávky elektriny nasledovné rodinné domy:

v čase od 08:30 hod. do 15:30 hod.:

U Svitkov: č. 425, 426, 427, 428, 429, 431, 431/OP, 432, 433, 435, 436, 437
U Ticháčkov: č. 410, 411, 420
Lokalita Železnica: č. 415, 415/TS celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 9.5.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Spomienková slávnosť 99. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika

Všetkých Vás srdečne pozývame na Spomienkovú slávnosť 99. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika 3.5.2018 (regionálna spomienková slávnosť) a 5.5.2018 (celoslovenská spomienková slávnosť).

celý text

ostatné | 3. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 3.5.2018 až 7.5.2018, t.j. od štvrtka do pondelka, bude pri obecnom úrade umiestnený kontajner na zber veľkoobjemového odpadu. Do tohto kontajnera môžete priviesť nasledovné:

matrace, koberce, starý nábytok, plastový nábytok, kočíky, dáždniky, keramické umývadlá a záchody, staré topánky a pod..
Upozorňujeme občanov, že pneumatiky do kontajnera nepatria!

celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok dňa 3.5.2018 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Zbierať sa bude:

železo, autobatérie, akumulátory, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a farieb, chladničky, práčky, sporáky, žiarivky, televízory a rôzna elektronika.

Prosíme občanov, aby všetok odpad vyložili pred rodinné domy k miestnym komunikáciám, odkiaľ sa bude zvážať.

celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Multifunkčné ihrisko

Obec Brestovec oznamuje, že po rekonštrukcii a modernizácii tenisového ihriska na „MULTIFUNKČNÉ IHRISKO“, bude toto ihrisko v prevádzke od 28.4.2018. Ihrisko je určené pre tenis, futbal, nohejbal a iné loptové hry.
Vstup na ihrisko je povolený len v športovej obuvi – halová obuv, botasky, tenisky, nie kopačky.
Objednať a rezervovať si ho môžete u p. Viery Vojtkovej, tel. č. 0918 027 776.


celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 18.4.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 18.4.2018 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 26.4.2018 bez dodávky elektriny nasledovné rodinné domy:

v čase od 08:35 hod. do 14:20 hod.:

Brunov: č. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
U Hvoždalov: č. 361, 363, 364, 365
U Ticháčkov: č. 372 celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 28.3.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 7.3.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 5. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 28.2.2018 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastov, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 14.2.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastov, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 24.1.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 22. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Zníženie poplatku za komunálne odpady v roku 2018

Oznamujem občanom, ktorí majú deti - študentov a navštevujú školu a sú ubytovaní mimo trvalého bydliska obce Brestovec a chcú si uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2018, aby predložili na obecný úrad žiadosť na zníženie poplatku spolu s potvrdením o návšteve školy a súčasne aj doklad o ubytovaní najneskôr do 28.2.2018. celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov, porastov

Západoslovenská distribučná , a.s. ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. vyzýva... celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 13.12.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vykladať včas. celý text

ostatné | 10. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 14.12.2017 o 16:00 hodine /štvrtok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 5. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 29.11.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vykladať včas. celý text

ostatné | 27. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber tetrapakov

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 15.11.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber tetrapakov. Stlačené nápojové kartóny od mlieka, džúsov a ovocných štiav v oranžových igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
celý text

ostatné | 10. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Úprava cestovného poriadku

Oznamujeme občanom, že Trenčiansky samosprávny kraj vyhovel našej žiadosti o úpravu cestovného poriadku a to zachádzanie spoja č. 4 aut. linky 303 404 Myjava - Vrbovce – Chvojnica s odchodom z aut. zastávky Vrbovce, nám. o 5.25 hod. na aut. zastávku Brestovec, Pol’ana Salaš s odch. o 5.51 hod a Brestovec, Poľana Brunov s odch. o 5.53 hod.. Zmena CP je zrealizovaná s platnosťou od 1.11. 2017.

celý text

ostatné | 7. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku č. 01/2017

Obec Brestovec, Brestovec č. 273, 907 01 Myjava v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Brestovci č. 46/2017 zo dňa 25.10.2017 zverejňuje zámer priameho predaja nadbytočného majetku.
Predmetom zámeru priameho predaja je nadbytočný nehnuteľný majetok pozemok CKN parc. č. 37606/1 o výmere 765 m2 – záhrady a pozemok CKN parc. č. 37606/2 o výmere 32 m2 – zast. plochy a nádvoria – vo vlastníctve Obce Brestovec v 1/1 - LV č. 1411.
celý text

ostatné | 26. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Obradová cestovina - „HRTÁNKI“

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK, vás pozýva na podujatie venované tradičných myjavským obradovým cestovinám vianočného obdobia. Podujatie sa uskutoční dňa 28. novembra 2017 o 18:00 hod. v malej nácvikovej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave. Hrtánki si budete môcť vlastnoručne vyrobiť na tradičnom náradí. Prezradíme vám tajomstvá výrobných postupov a zaujímavosti z ich histórie.
V prípade záujmu o podujatie sa záväzne prihláste na e-mail: eva.cmelova@ctk.tsk.sk alebo na tel. č.: 034 621 32 52, 0918 968 706. Ponúkame vám tiež možnosť zakúpiť si tradičné náradie na výrobu cestovín. Na prípravu cesta si treba priniesť 1 vajce, ¼ kg polohrubej múky a misku. celý text

ostatné | 24. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Výzva na predkladanie ponúk

Obstarávateľ: Obec Brestovec;
Názov zákazky: Vybudovanie oddychovej zóny v obci Brestovec;
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je vybudovanie oddychovej zóny v obci Brestovec a to:
Posedenie s grilom
Elektrorozvodňa
Prístrešok pre hudobnú skupinu.
Druh a množstvo prác sú presne popísané vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii( príloha č.1).; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/172-e34047ba01/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 09.11.2017, 10:00 hod.

celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 25.10.2017 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná