Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

NEZÁBUDKA - Zariadenie opatrovateľskej služby v Myjave


Zariadenie opatrovateľskej služby „Nezábudka“ v Myjave má voľné kapacity. Ide o zariadenie, ktoré ponúka ubytovanie v jedno a dvojlôžkových bytových jednotkách s vlastným sociálnym zariadením pre ľudí odkázaných na pomoc inej osoby. celý text

ostatné | 21. 3. 2023 | Autor: Správce Webu

Pobočka VšZP - nové priestory

Oznamujeme občanom, že pobočku Všeobecnej zdravotnej poisťovne nájdete od 13.3.2023 na novej adrese Námestie M.R. Štefánika 524/19, Myjava. celý text

ostatné | 10. 3. 2023 | Autor: Správce Webu

SODB 2021 - sprístupnenie dátového produktu "MOJA OBEC"


Štatistický úrad SR zverejnil ďalší produkt "MOJA OBEC", kde si môžete pozrieť údaje o obyvateľoch v našej obci podľa sčítania SODB 2021. celý text

ostatné | 22. 2. 2023 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 22.2.2023 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 17. 2. 2023 | Autor: Správce Webu

Petícia za zaradenie Nemocnice s poliklinikou Myjava do II. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc

Trenčiansky samosprávny kraj pripravilo petičnú akciu za preradenie NsP Myjava a Nemocnice na okraji mesta v Partizánskom do II. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc na Slovensku. celý text

ostatné | 1. 2. 2023 | Autor: Správce Webu

Upozornenie pre občanov


Občania našej obce v poslednom období dostali do schránok listy od spoločnosti FARMY EKO, s.r.o. za účelom odkúpenia poľnohospodárskej pôdy. celý text

ostatné | 1. 2. 2023 | Autor: Správce Webu

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Výveska

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. predstavuje spôsoby ako bezpečne a spoľahlivo využiť verejnú železničnú dopravu. celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor: Správce Webu

Priznanie k dani z nehnuteľností

Obec Brestovec, ako správca miestnych daní a poplatkov, pripomína občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností treba podať najneskôr do utorka 31. januára 2023.
Upozorňujeme občanov, že doklady potrebné na zníženie a odpustenie poplatku za odpady na rok 2023 je potrebné predložiť do 28.2.2023. celý text

ostatné | 12. 1. 2023 | Autor: Správce Webu

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade v Brestovci

Obec Brestovec oznamuje, že od 2.1.2023 sa menia úradné hodiny na Obecnom úrade v Brestovci. celý text

ostatné | 2. 1. 2023 | Autor: Správce Webu

Zmena úradných hodín MsÚ v Myjave

Mesto Myjava oznamuje, že od 2.1.2023 sa menia úradné hodiny Mestského úradu v Myjave. Zmena úradných hodín sa dotkne i Spoločnej obecnej úradovne, ktorá vykonáva stavebnú agendu pre Obec Brestovec. celý text

ostatné | 15. 12. 2022 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 14.12.2022 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 12. 12. 2022 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 28.11.2022 o 16:00 hodine /pondelok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 24. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Výzva - orez stromov


Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, najneskôr do 15.01.2023. celý text

ostatné | 21. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 05.12.2022

ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje prerušenie distribúcie elektriny. celý text

ostatné | 21. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec

Obec Brestovec zrealizovala projekt s názvom „Výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec“ s kódom 309070 AIJ 2 podporeného z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 celý text

ostatné | 10. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 21.11.2022

ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje prerušenie distribúcie elektriny. celý text

ostatné | 7. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Dotazník - prieskum názorov občanov

Dotazník - prieskum názorov občanov pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brestovec pre roky 2023 - 2030
celý text

ostatné | 3. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

VÝSLEDKY HLASOVANIA - VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2022

Výsledky hlasovania do orgánov samosprávy obce 2022 celý text

ostatné | 30. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Rozbor vody na zistenie prítomnosti fekálii v studniach

Akreditované laboratórium CERTIPO spol.s r.o.,Trenčín ponúka do dňa 30.11.2022 rozbor vody na zistenie prítomnosti fekálii v studniach. celý text

ostatné | 26. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 26.10.2022 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci.

celý text

ostatné | 20. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
Schránky

Spojené voľby 2022

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022.

celý text

ostatné | 20. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 28.10.2022

ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje prerušenie distribúcie elektriny. celý text

ostatné | 4. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2022

ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Brestovci v spolupráci s Obcou Brestovec pozývajú na „Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2022“, ktorá sa uskutoční v priestoroch bývalého obecného úradu dňa 7.10.2022 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod.. celý text

ostatné | 3. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov


V stredu dňa 5.10.2022 sa bude v obci vykonávať očkovanie psov proti besnote s nasledovným časovým harmonogramom: celý text

ostatné | 3. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Muštovanie ovocia

Slovenský zväz záhradkárov v Brestovci oznamuje, že dňa 13.9.2022 sa začína muštovanie jabĺk. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Viery Dugovej na č. t. 0907 699 272.
Cena za 1 l muštu je 0,40 €, za 10 litrov 4,- €.
V ponuke je aj samostatné šrotovanie ovocia, cena za 1oo kg je 4,- €. celý text

ostatné | 9. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom odvoláva ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od dňa 30. augusta 2022 od 12:00 hod..
celý text

ostatné | 30. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Turistická rozhľadňa Poľana už doslúžila

„Turistická rozhľadňa Poľana“ nachádzajúca sa v obci Brestovec, vplyvom poveternostných podmienok vykazovala nevyhovujúci stav, bola pre verejnosť nebezpečná. celý text

ostatné | 19. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 22.8.2022 o 16:00 hodine /pondelok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 16. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Odpočet elektromerov

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že jej zamestnanec bude v termíne od 2.8.2022 do 9.8.2022 vykonávať odpočet elektromerov. Zároveň žiadajú, aby ste v prípade Vašej neprítomnosti vystavili aktuálny stav elektromera na viditeľné miesto. celý text

ostatné | 1. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine

Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina Vás pozýva v sobotu dňa 30.7.21022 a v nedeľu dňa 31.7.2022 na tradičné "Slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine". celý text

ostatné | 25. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná