Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 28.11.2022 o 16:00 hodine /pondelok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 24. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Výzva - orez stromov


Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, najneskôr do 15.01.2023. celý text

ostatné | 21. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 05.12.2022

ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje prerušenie distribúcie elektriny. celý text

ostatné | 21. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec

Obec Brestovec zrealizovala projekt s názvom „Výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec“ s kódom 309070 AIJ 2 podporeného z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 celý text

ostatné | 10. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 21.11.2022

ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje prerušenie distribúcie elektriny. celý text

ostatné | 7. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Dotazník - prieskum názorov občanov

Dotazník - prieskum názorov občanov pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brestovec pre roky 2023 - 2030
celý text

ostatné | 3. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

VÝSLEDKY HLASOVANIA - VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2022

Výsledky hlasovania do orgánov samosprávy obce 2022 celý text

ostatné | 30. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Rozbor vody na zistenie prítomnosti fekálii v studniach

Akreditované laboratórium CERTIPO spol.s r.o.,Trenčín ponúka do dňa 30.11.2022 rozbor vody na zistenie prítomnosti fekálii v studniach. celý text

ostatné | 26. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 26.10.2022 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci.

celý text

ostatné | 20. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
Schránky

Spojené voľby 2022

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022.

celý text

ostatné | 20. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 28.10.2022

ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje prerušenie distribúcie elektriny. celý text

ostatné | 4. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2022

ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Brestovci v spolupráci s Obcou Brestovec pozývajú na „Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2022“, ktorá sa uskutoční v priestoroch bývalého obecného úradu dňa 7.10.2022 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod.. celý text

ostatné | 3. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov


V stredu dňa 5.10.2022 sa bude v obci vykonávať očkovanie psov proti besnote s nasledovným časovým harmonogramom: celý text

ostatné | 3. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Muštovanie ovocia

Slovenský zväz záhradkárov v Brestovci oznamuje, že dňa 13.9.2022 sa začína muštovanie jabĺk. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Viery Dugovej na č. t. 0907 699 272.
Cena za 1 l muštu je 0,40 €, za 10 litrov 4,- €.
V ponuke je aj samostatné šrotovanie ovocia, cena za 1oo kg je 4,- €. celý text

ostatné | 9. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom odvoláva ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od dňa 30. augusta 2022 od 12:00 hod..
celý text

ostatné | 30. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Turistická rozhľadňa Poľana už doslúžila

„Turistická rozhľadňa Poľana“ nachádzajúca sa v obci Brestovec, vplyvom poveternostných podmienok vykazovala nevyhovujúci stav, bola pre verejnosť nebezpečná. celý text

ostatné | 19. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 22.8.2022 o 16:00 hodine /pondelok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 16. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Odpočet elektromerov

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že jej zamestnanec bude v termíne od 2.8.2022 do 9.8.2022 vykonávať odpočet elektromerov. Zároveň žiadajú, aby ste v prípade Vašej neprítomnosti vystavili aktuálny stav elektromera na viditeľné miesto. celý text

ostatné | 1. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine

Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina Vás pozýva v sobotu dňa 30.7.21022 a v nedeľu dňa 31.7.2022 na tradičné "Slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine". celý text

ostatné | 25. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od dňa 14. júla 2022 od 08:00 hod. až do odvolania.
celý text

ostatné | 14. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Inflačná pomoc

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. celý text

ostatné | 12. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Futbalové popoludnie pod Solniskom

TJ Brestovec pozýva na "FUTBALOVÉ POPOLUDNIE", ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 16.7.2022 na ihrisku Pod Solniskom. Začiatok je o 13:00 hod.,počas turnaja je pripravené občerstvenie, guláš, atrakcie pre deti a diskotéka pre deti aj dospelých.
celý text

ostatné | 11. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 15.08.2022


ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje prerušenie distribúcie elektriny. celý text

ostatné | 17. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

štrajková pohotovosť samospráv celý text

ostatné | 20. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
Novinky od nás do Vášho mobilu 1

Novinky od nás do Vášho mobilu

Je tu pre Vás mobilná aplikácia V OBRAZE. Ak ju ešte nemáte stiahnutú, veľmi jednoducho a rýchlo si ju nainštalujete. Táto služba je pre všetkých občanov zdarma. celý text

ostatné | 27. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Oznámenie k zápisu detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

Zápis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2022/2023 sa uskutoční v pracovných dňoch v termíne od 09.mája do 20.mája 2022 v čase od 10:00 do 15:00 hod. v Materskej škole Brestovec. celý text

ostatné | 4. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Ochrana pred požiarmi

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí.
celý text

ostatné | 21. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027

Obstarávateľ Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP predložil Okresnému úradu Trenčín strategický dokument "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027". celý text

ostatné | 18. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Zber orezaných konárov

Obec Brestovec v spolupráci s firmou Brantner Slovakia s.r.o., prevádzka Myjava uskutoční v našej obci zber orezaných konárov zo stromov a kríkov. Narezané konáre treba priviesť na parkovisko pri potoku pred obecný úrad najneskôr do štvrtka dňa 24.3.2022.
celý text

ostatné | 11. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi!

Informačný leták k aktuálnej situácii s migráciou a možnou hrozbou obchodovania s ľuďmi. celý text

ostatné | 4. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná