Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Meteoroligické výstrahy 2. stupňa - Jav: VIETOR

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre myjavský okres výstrahu II. stupňa pred silným vetrom, a to na pondelok 10. a utorok 11. februára 2020.

Jav: Vietor
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 10.2.2020 od 12:00 do 20:00
Výstraha: V okrese Myjava sa MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 - 29 m/s (85 - 105 km/h) a priemernú rýchlosť 16 - 20 m/s (60 - 70 km/h).

Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.
Vietor: 23 - 29 m/sJav: Vietor
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 11.2.2020 od 09:00 do 16:00
Výstraha:
V okrese Myjava sa MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 - 29 m/s (85 - 105 km/h).
Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.
Vietor: 23 - 29 m/s
celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

KURZ TRADIČNÉHO REZBÁRSTVA VRUBOREZ

Centrum tradičnej kultúry v Myjave organizuje základný kurz vruborezu. Vruborez je najčastejšia tradičná rezbárska technika, ktorá sa využívala pri ľudovej tvorbe na zdobenie predmetov dennej potreby ako boli črpáky, lyžice, ale aj vianočné ozdoby, drevený nábytok a i. Na kurze sa účastníci postupne oboznámia s geometriou, kreslením a základnými vzormi drevorezby. Skúsenosti s vruborezom nie sú potrebné. Lektorom kurzu je Dušan Budinský.
Kurz sa uskutoční 28. marca 2020 od 9.00 do 16.00 h v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava (služobný vchod na prízemí – malá nácviková sála).
Cena kurzu vrátane poplatku za použitý materiál je 60,00 €. Zálohu 20,00 € treba zaplatiť vopred na účet SK1611000000002936069645. Pri platbe nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko. Doplatok 40,00 € sa hradí priamo na kurze. Ak sa prihlásený účastník nemôže z vážnych dôvodov dostaviť na kurz, zabezpečí si za seba náhradu. Záloha za kurz sa účastníkovi v takomto prípade neposiela naspäť. Minimálny počet účastníkov kurzu sú 4 osoby, maximálny počet 8 osôb. Ak sa kurz nenaplní, bude záloha vrátená na váš účet. Zhotovené výrobky zostávajú účastníkom kurzu.
V prípade záujmu sa hláste najneskôr do 16. marca 2020 v Centre tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, Myjava, tel.: 034 621 3252, 0918 968 706, eva.cmelova@ctk.tsk.sk alebo priamo lektorovi (Dušan Budinský 0908 727 577, dodielne@dodielne.sk).
celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Zber použitého oleja

Obec Brestovec zabezpečila s firmou Trafin Oil SK, s.r.o. Bytča zber olejov od svojich obyvateľov. Použitý kuchynský olej, potravinársky olej, rastlinný olej, fritovací olej môžete priniesť do nádoby, ktorá sa nachádza pri obecnom úrade. Použitý olej treba vyliať do zbernej nádoby, ktorý nesmie obsahovať žiadne saponáty, ani iné chemické prípravky, väčšie mechanické nečistoty, iné odpadové materiály, zvyšky jedál, vodu. celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Predaj ihličnatého palivového dreva

V dôsledku navýšenia ťažby ihličnatého dreva, Obecné lesy Brestovec ponúkajú na predaj ihličnaté palivové drevo v 4 m dĺžkach za cenu 24,- € s DPH za m3 a v metrových dĺžkach za cenu 19,20 € s DPH za prm. celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2020

Oznamujeme občanom, ktorí majú deti - študentov a navštevujú školu a sú ubytovaní mimo trvalého bydliska obce Brestovec a chcú si uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2020, aby predložili na obecný úrad žiadosť na zníženie poplatku spolu s potvrdením o návšteve školy a súčasne aj doklad o ubytovaní najneskôr do 28.2.2020. celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Vianočné blahoželanie

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, šťastie, zdravie a lásku po celý nový rok 2020. celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov

Obecný úrad bude počas vianočných sviatkov v dňoch 23.12.2019, 31.12.2019, 2.1.2020 a 3.1.2020
z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.
celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 11.12.2019 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Vianočná kvapka krvi

Trenčiansky samosprávny kraj organizuje v tomto roku Vianočnú kvapku krvi. Darovať krv môžete dňa 19.12.2019 o 7:00 hod. v Nemocnici s poliklinikou Myjava. celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva na orez stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 3 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach.
Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7.1.2020.
celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 31.10.2019 o 16:00 hodine /štvrtok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 24. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov proti besnote

Dňa 19. októbra 2019 sa bude vykonávať očkovanie psov proti besnote. Cena za očkovanie jedného psa je 10 € a očkovanie je platné na dva roky.

Harmonogram očkovania je nasledovný:

Štemberk 10:00 hod.
U Pánikov 10:15 hod.
U Vdoviakov 10:30 hod.
pri obecnom úrade 11:00 hod.
U Petrášov 11:15 hod.
Kržle 11:45 hod.
U Janišov 12:00 hod.
Ticháčkovia 12:15 hod.
U Svitkov 12:45 hod.
Svinárky 13:00 hod.
Brunov, zast. 13:15 hod.
Poľana 13:30 hod.

Cena za jedného psa je 10 € a očkovanie je platné na dva roky.
Zároveň upozorňujeme, že do 31.10.2019 musia byť zo zákona všetky psy začipované. Od tohto dátumu nesmie žiadny veterinárny lekár vykonávať na psoch žiadne veterinárne úkony, ktoré nemajú aktívny čip. Cena za čipovanie je 20 €. K čipovaniu si treba priniesť občiansky preukaz majiteľa, nakoľko do zápisu do centrálneho registra je potrebné uviesť presnú adresu a rodné číslo majiteľa, resp. držiteľa zvieraťa.

celý text

ostatné | 17. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 30.9.2019 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Zbierať sa bude:

železo, autobatérie, akumulátory, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a farieb, chladničky, práčky, sporáky, žiarivky, televízory a rôzna elektronika.

Prosíme občanov, aby všetok odpad vyložili pred rodinné domy k miestnym komunikáciám, odkiaľ sa bude zvážať.

celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 26.9.2019 až 30.9.2019, t.j. od štvrtka do pondelka, bude pri obecnom úrade umiestnený kontajner na zber veľkoobjemového odpadu. Do tohto kontajnera môžete priviesť nasledovné:

matrace, koberce, starý nábytok, plastový nábytok, kočíky, dáždniky, keramické umývadlá a záchody, staré topánky a pod..
Upozorňujeme občanov, že pneumatiky do kontajnera nepatria! celý text

ostatné | 24. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Kurz obecného koordinátora

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ hľadá záujemcov na pozíciu obecného koordinátora. Úlohou obecného koordinátora je zodpovedať za chod komunitnej školy, fungovanie záujmových krúžkov na školách a koordinovať zapojenie ľudí do života obcí. Kurzy a krúžky na školách budú určené nielen pre žiakov, ale aj pre deti a mládež, rodičov a ostatných obyvateľov obcí. Obecní koordinátori budú komunikovať s pracovným tímom (lektori a učitelia) a zúčastňovať sa pracovných stretnutí.
Podmienkou, aby sa záujemca mohol stať obecným koordinátorom, je absolvovanie strednodobého kurzu. Kurz na obecného koordinátora bude bezplatný a bude pozostávať z deviatich dvojdňových 10-hodinových blokov (180 hodín) a 40 hodín e-learning doma na počítači s tutoringom.
Štyri dvojdňové kurzy sa uskutočnia v území Kopaničiarskeho regiónu (predpoklad v obciach Lubina, Bzince, Stará Turá) a 5 dvojdňových kurzov na českej strane (na území projektového partnera Dobrovolný svazek obcí Východní Slovácko – predpoklad obec Strání).
Koordinátori absolvujú po ukončení kurzu záverečné skúšky. Súčasťou kurzu je záverečná práca, ktorú absolvent obhajuje v rámci skúšky pre získanie certifikátu.
Prihlásiť sa môžete e-mailom: administrator@kopaniciarskyregion.sk, osobne: v kancelárii Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava najneskôr do 27. 9. 2019. Viac informácií telefonicky: 0918 909 840, 0917 240 086, 0917 240 098.
celý text

ostatné | 16. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Zzasadnutie Obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 4.9.2019 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

OBECNÝ ÚRAD - ZATVORENÝ

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Brestovci bude v dňoch od 12.8.2019 do 23.8.2019 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.
V prípade úmrtia občana, môžete požiadať o vyhlásenie pohrebu p. Annu Zemanovú. celý text

ostatné | 8. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na oslavu 70. výročia založenia DHZ Brestovec

Obec Brestovec a Dobrovoľný hasičský zbor Brestovec Vás pozývajú na oslavu 70. výročia založenia DHZ Brestovec v sobotu dňa 10.8.2019 o 13:00 hod. v priestoroch pri ihrisku pod Solniskom. celý text

ostatné | 2. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Pohádková show Venasis

Vo štvrtok dňa 18.7.2019 o 18:00 hod. bude v KD Brestovec predstavenie pre deti s názvom Pohádková show Venasis.
Deti sa môžu tešiť na rozprávkové postavy ako je Aladin a gin z lampy, Elza, Snehuliak Olaf, Víla Zvonilka, Spiderman a mnoho ďalších. Celým programom ich bude baviť klaun. Vstupné pre deti je 4,- €, pre dospelých 6,- €. celý text

ostatné | 16. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

VII. ročník futbalového turnaja O Majstra Bielych Karpát

Obec Brestovec, TJ Brestovec a Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy v Brestovci Vás pozývajú na VII. ročník futbalového turnaja „O Majstra Bielych Karpát“, ktorý sa uskutoční v sobotu dňa 20.7.2019 na ihrisku pod Solniskom. Začiatok je o 13:00 hod. za účasti 4 mužstiev. Večer od 19:00 hod. diskotéka, hrá „DJ Chaos z Vrbového“.
Počas turnaja je zabezpečené bohaté občerstvenie, guláš z diviny, cigánska pečienka a pod..
Pre deti sú pripravené atrakcie - maľovanie na tvár, jazda na koni, skákací nafukovací hrad, elektrický býk a detský svet.

celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Upozornenie na kontrolu zákazov vjazdu

V poslednom čase eviduje Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Biele Karpaty narastajúci počet sťažností zo strany širokej verejnosti - starostov, občanov, farmárov, lesníkov, turistov, cyklistov, poľovníkov, milovníkov prírody. Sťažnosti sa týkajú bezohľadnej jazdy terénnymi motorkami, štvorkolkami a autami po teréne, po poľných a lesných cestách i mimo nich. Tieto vjazdy sú v rozpore s viacerými zákonmi - zákonom o ochrane prírody, lesným zákonom, cestným zákonom. Spôsobujú vyrušovanie živočíchov i ľudí, eróziu pôdy, ničenie poľnohospodárskych kultúr, poškodzujú lesné porasty, prístupové cesty využívané obhospodarovateľmi pozemkov. Z týchto dôvodov pristupuje Štátna ochrana prírody v spolupráci s Políciou a dobrovoľnou Strážou prírody ku kontrolnej činnosti na tomto úseku. Podľa Trestného zákona (§ 305) je neoprávnená jazda na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku trestným činom a príslušné motorové vozidlo môže byť zabavené. Veríme, že sa táto iniciatíva stretne s pochopením a podarí sa vjazdy terénnych motorových vozidiel obmedziť a usmerniť do území, ktoré sú na to určené.
Pochopiteľne, v CHKO sa zákaz nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla, ktoré slúži na obhospodarovanie pozemku, alebo ak patrí vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku kde sa pohybuje, prípadne na vozidlá s povolením vystaveným podľa lesného zákona. Vymedzenie chránených území môžte sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Tu je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území (CHKO, prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, územia európskeho významu Natura2000).

celý text

ostatné | 9. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 26.6.2019 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2019

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2019 oslávi v tento rok svoje 60. narodeniny! A my vás na túto oslavu folklóru a tradičnej ľudovej kultúry srdečne pozývame. Jeden z troch najväčších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku sa bude konať v termíne 19. - 23. 6. 2019 a opäť to budú dni plné hudby, tanca, spevu, zábavy, tradičných remesiel, prezentácie dedičstva našich predkov i dobrého jedla, kde si každý istotne nájde to, čo ho zaujíma. Na myjavské kopanice v júni zavíta viac ako 1800 účinkujúcich z celého sveta a špičkové domáce skupiny i súbory, aby potešili vaše zmysly krásou ľudového umenia. Očakávaný je príchod folkloristov z Českej republiky, Bulharska, Egypta, Mexika, Srí Lanky či Toga. Pripravené budú desiatky scénických i nescénických programov, veľké javiskové choreografie, tanečné i hudobné školy, súťaže, ľudové rozprávania, divadelné predstavenia pre malých i veľkých, zábavy, nebude chýbať sobotňajší Jarmek pot mijafskú vežu a skvelá atmosféra mestečka MY-A-VY. Nenechajte si ujsť tento sviatok folklóru, ktorý sa vám ponúka už šesťdesiaty raz a príďte sa vo štvrtý júnový víkend na Myjavu zabaviť, niečo nové naučiť a vychutnať si jedinečnú atmosféru festivalu so statusom CIOFF, ktorý je tak laikmi ako i odborníkmi veľmi pozitívne hodnoteným podujatím. Festival pre vás pripravujú mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry Myjava s podporou Fondu na podporu umenia a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Všetky informácie potrebné o festivale nájdete na stránke www.mffmyjava.sk. Tešíme sa na vás, priatelia!
celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 9.5.2019 až 13.5.2019, t.j. od štvrtka do pondelka, bude pri obecnom úrade umiestnený kontajner na zber veľkoobjemového odpadu. Do tohto kontajnera môžete priviesť nasledovné:

matrace, koberce, starý nábytok, plastový nábytok, kočíky, dáždniky, keramické umývadlá a záchody, staré topánky a pod..
Upozorňujeme občanov, že pneumatiky do kontajnera nepatria! celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis detí do Materskej školy v Brestovci na školský rok 2019/2020

Zápis detí do Materskej školy v Brestovci na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch od 27.5.2019 do 31.5.2019 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Brestovec. celý text

ostatné | 3. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 6.5.2019 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Zbierať sa bude:

železo, autobatérie, akumulátory, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a farieb, chladničky, práčky, sporáky, žiarivky, televízory a rôzna elektronika.

Prosíme občanov, aby všetok odpad vyložili pred rodinné domy k miestnym komunikáciám, odkiaľ sa bude zvážať.

celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky MŠ Brestovec

Obec Brestovec v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy Materská škola, Brestovec 147, 907 01 Myjava

Termín podania žiadosti: do 14:00 hod. dňa 20.5.2019 - rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Brestovci.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ, riaditeľ MŠ“. Doručiť osobne alebo poštou na Obecný úrad Brestovec, Brestovec č. 273, 907 01 Myjava.
celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky ZŠ Brestovec

Obec Brestovec v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy Základná škola, Brestovec 147, 907 01 Myjava

Termín podania žiadosti: do 14:00 hod. dňa 20.5.2019 - rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Brestovci.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ, riaditeľ ZŠ“. Doručiť osobne alebo poštou na Obecný úrad Brestovec, Brestovec č. 273, 907 01 Myjava.
celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov

Ministerstvo vnútra SR, v zastúpení koordinátora na regionálnej úrovni, Okresný úrad Trenčín usporiada v našej obci dňa 06.05.2019 o 13:00 hod. besedu s názvom "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete", ktorej cieľom je dosiahnutie kontroly kriminality. celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Vývoz popolníc

Vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v piatok dňa 19.4.2019. celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná