Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Úradné hodiny - zmena počas núdzového stavu

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu a s tým spojený zákaz vychádzania od 1.1.2021 do 24.1.2021 bude
Obecný úrad v Brestovci otvorený pre verejnosť nasledovne:

Pondelok: od 8:00 hod. do 10:00 hod.,
Streda: od 8:00 hod. do 10:00 hod., od 15:00 hod. do 17:00 hod.,
Piatok: od 8:00 hod. do 10:00 hod.

Počas tejto doby môžete podať žiadosti pre stavebné účely, potvrdenia pre poskytnutie opatrovateľskej služby, potvrdenie o žití, podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti, ohlásenie úmrtia.

Potreby pre riešenie trvalého pobytu a prechodného pobytu budeme vybavovať po skončení trvania núdzového stavu.

V neodkladných záležitostiach volajte na č. tel. 034/6215922, 0908 783 804 alebo e-mailom na obec@brestovec.sk.

celý text

ostatné | 10. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Pestovateľská pálenica Brestovec - prerušenie prevádzky

Z dôvodu vydaných nariadení ÚVZ SR počas trvania núdzového stavu a s tým spojený zákaz vychádzania od 1.1.2021 do 24.1.2021 bude v Pestovateľskej pálenici Brestovec prerušené pestovateľské pálenie ovocného kvasu. celý text

ostatné | 10. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov - zmena

Firma BRANTNER Slovakia, prevádzka Myjava oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu v tomto týždni sa uskutoční vo štvrtok dňa 24.12.2020. celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Pestovateľská pálenica - prevádzka počas núdzového stavu

Pestovateľská pálenica v Brestovci oznamuje:

V rámci vyhláseného núdzového stavu od soboty dňa 19.12.2020 až do odvolania, každý pestovateľ, ktorý bude páliť ovocný kvas, sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR nie starším ako 72 hodín alebo o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 24 hodín.

celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

VÝZVA NA OREZ STROMOV

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 3 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je najneskôr do 15.1.2021. celý text

ostatné | 3. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 26.11.2020 o 16:00 hodine /štvrtok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 30.11.2020 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. bez dodávky elektriny:

lokalita Štemberek, parc. č. 36814

celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Celoplošné testovanie - 2. kolo

Obec Brestovec Ď A K U J E všetkým členom tímu - zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, pomocnému personálu, dobrovoľným hasičom, policajtovi a vojakovi za ochotu pomáhať i v II. kole testovania na COVID-19 v dňoch 7.11. - 8.11. 2020.

Za 2 dni v našom odbernom mieste spolu otestovali 626 ľudí, z nich boli 2 pozitívne prípady.

Občanom ďakujeme za účasť na testovaní, za trpezlivosť a disciplínu. celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

ÚČASŤ NA TESTOVANÍ UZNESENIE SR RADÍ MEDZI VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 upravuje výnimku zo zákazu vychádzania pre osobu „za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia“. Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie Vlády SR č. 704


Schválené uznesenie Vlády SR č. 704 zo dňa 4.novembra 2020
celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

ZBER PAPIERA - Čo nepatrí do odpadového papiera v triedenom zbere

BRANTNER Slovakia s.r.o., prevádzka Myjava vykonala v našej obci plánovaný zber papiera. Nakoľko boli zistené v papieri nežiadúce prímesi / hygienické papierové vreckovky, kuchynské papierové utierky, jednorazové ochranné rúška/, Vás informujeme, čo nepatrí do odpadového papiera v triedenom zbere. celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Pestovateľská pálenica - opäť otvorená

Pestovateľská pálenica v Brestovci oznamuje, že od 2.11.2020 je opäť otvorená.
celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Celoplošné testovanie v našej obci

Milí spoluobčania,

ďakujeme Vám za účasť na testovaní, za trpezlivosť a disciplínu. Za oba testovacie dni sme otestovali spolu 596 ľudí, 8 z nich malo pozitívny výsledok.

VEĽKÁ VĎAKA patrí celému tímu, ktorí sa podieľali na testovaní a pracovali dva dni po 16 hodín s veľkým nasadením. Dostali sme aj ďakovné správy za perfektné zorganizovanie, aj keď sme mali málo času na prípravu testovania. Spolu sme to zvládli.
celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Zber papiera - pozor zmena!

Zber papiera bude dňa 30.10.2020 celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zdravotnícky personál - výzva

Obec Brestovec sa obracia na zdravotné sestry a lekárov, ktorí majú záujem zúčastniť sa ako zdravotnícky personál pri celonárodnom testovaní v dňoch 31.10.2020 - 1.11.2020 a chceli by túto činnosť vykonať na odbernom mieste v našej obci, aby sa prihlásili na Obecnom úrade v Brestovci na tel. č. 0908 783 804, 034 6215922 alebo e-mailom na obec@brestovec.sk najneskôr do zajtra dňa 29.10.2020 do 12:00 hod.. celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Pálenica v Brestovci zatvorená !

Pestovateľská pálenica v Brestovci oznamuje, že z dôvodu zákazu vychádzania sa prerušuje dňom 26.10.2020 pálenie ovocného kvasu do odvolania. Po uvoľnení opatrení budú pestovatelia, ktorí sú už prihlásení na pálenie, automaticky posunutí podľa zapísaného poradia. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva - neuskutoční sa z dôvodu núdzového stavu a zákazu vychádzania

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 28.10.2020 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Registrácia chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, vecne a miestne príslušná podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, opakovane informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných.

Preto všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.
Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Mesto nad Váhom na č. tel. 032/2856022. celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 3.11.2020 v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovná lokalita:

Brestovec - Lieštie
s.č. 533, 534/VE, 535, 536, 537, 538, 540, 542, 543
celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Tlačová správa za Trenčiansky kraj celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Fungovanie Spoločnej obecnej úradovne

Z dôvodu prevencie a zamedzenia šírenia ochorenia COVID 19 a vydaného Príkazu č.10 primátora Mesta Myjava budú zamestnanci od 5.10.2020 rozdelení na dve skupiny, začína II. skupina.

I.skupina - každý párny týždeň

Ing. Anna Pančiaková - mail : anna.panciakova@myjava.sk
Ján Duga - mail : jan.duga@myjava.sk


II.skupina - každý nepárny týždeň

Eva Osuská - mail : eva.osuska@myjava.sk
Ľubica Náhliková - mail : lubica.nahlikova@myjava.sk

Tá skupina, ktorá bude doma, bude k dispozícii na maily.

V uvedenom pracovnom režime bude svoju činnosť Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave vykonávať zatiaľ po dobu 2 týždňov.
Pre stránky bude úrad otvorený bez obmedzení .
celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 20.10.2020 v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné lokality:
Brestovec s.č. 369, 368, parc. č. 32808/13
Brunov, Poľana, U Hôždalov, U Kavických, U Pekníkov, U Smolíkov, U Ticháčkov, U Žabkov celý text

ostatné | 23. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.
Na vznik požiaru v čase vykurovacieho obdobia vplýva najmä:
● nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov
● nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
● zlý technický stav vykurovacích telies.

Okrem týchto uvedených príčin je najčastejšou príčinou vzniku požiaru aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo žeravým popolom.
celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 6.10.2020 v čase od 07:30 hod. do 13:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné súpisné čísla:

BRESTOVEC č. 180, 181, 182, 182/ZA, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 196/VE, 197, 198, 202, 203, 203/OP, 204, 215, 216, 217, 219, 221, 222, 225, 272, 273 celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 5.10.2020 v čase od 07:30 hod. do 13:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné lokality:

Kopánka, U Pagáčov, U Svitkov celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov proti besnote

Dňa 12.9.2020 sa bude vykonávať očkovanie psov proti besnote. Cena za očkovanie jedného psa je 10 € a očkovať sa môžu len začipované psy.

Harmonogram očkovania je nasledovný:

Štemberk 11:00 hod.
U Pánikov 11:15 hod.
U Vdoviakov 11:30 hod.
pri obecnom úrade 11:45 hod.
U Petrášov 12:00 hod.
Kržle 12:15 hod.
U Janišov 12:30 hod.
Ticháčkovia 12:45 hod.
U Svitkov 13:00 hod.
Svinárky 13:15 hod.
Brunov, zast. 13:30 hod.
Poľana 13:45 hod.
celý text

ostatné | 10. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Muštovanie jabĺk

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Brestovec oznamuje, že sa začalo muštovanie jabĺk v budove Pestovateľskej pálenice v Brestovci - muštáreň.
Prihlásiť sa môžete osobne v muštárni alebo u p. Viery Dugovej, č. tel. 0907 699 272. Cena za 1 liter muštu je 0,30 €, za 10 litrov je cena 3,- €.
V ponuke je aj samostatné šrotovanie ovocia, cena za 1 q je 2,50 €. celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Obecný úrad bude dňa 31.8.2020 zatvorený

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude dňa 31. augusta 2020 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 26.8.2020 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 20. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 10.9.2020 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné lokality:
Sviniarky, U Bucalov, U Pecnov

celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 7
posledná