Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 30.6.2021 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 24. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
Pozvánka na online program Myjava 2021 1

Pozvánka na online program Myjava 2021

Mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK vás srdečne pozývajú na 61. ročník MFF MYJAVA 2021,
ktorý sa pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu v našom okrese uskutoční vo virtuálnom prostredí.
celý text

ostatné | 15. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brestovec

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 16/2021 zo dňa 3.6.2021.
celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Multifunkčné ihrisko v Brestovci - otvorené

Obec Brestovec oznamuje, že od 2.6.2021 je multifunkčné ihrisko opäť v prevádzke. Objednať a rezervovať si ho môžete u p. Viery Vojtkovej, tel. č. 0918 027 776.


celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Výsledky testovania na COVID-19 - dňa 30.5.2021

V obci Brestovec sa prišlo v nedeľu dňa 30.5.2021 otestovať 208 občanov, nikto nebol pozitívny.

Ďakujeme celému pracovnému tímu za odvedenú prácu, za bezproblémový priebeh testovania a občanom, ktorí sa prišli otestovať. celý text

ostatné | 30. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Očkovanie proti COVID-19 v obci Brestovec

Obec Brestovec v spolupráci s Nemocnicou Myjava plánuje očkovanie proti COVID-19 vakcínou Pfizer občanov s trvalým pobytom v obci Brestovec.
celý text

ostatné | 28. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Testovanie - nedeľa 30.5.2021

Ak potrebujete potvrdenie o vykonaní testu na prítomnosť ochorenia COVID-19, v našej obci Brestovec sa uskutoční testovanie v nedeľu dňa 30.5.2021 v čase od 8:00 do 13:00 hod.. celý text

ostatné | 26. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Výsledky testovania na COVID-19 - dňa 23.5.2021

V obci Brestovec sa prišlo v nedeľu dňa 23.5.2021 otestovať 233 občanov, nikto nebol pozitívny.

Ďakujeme celému pracovnému tímu za odvedenú prácu, za bezproblémový priebeh testovania a občanom, ktorí sa prišli otestovať. celý text

ostatné | 23. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Testovanie - nedeľa 23.5.2021

Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v našej obci Brestovec sa uskutoční v nedeľu dňa 23.5.2021 v čase od 8:00 do 13:00 hod.. celý text

ostatné | 19. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Výsledky testovania na COVID-19 - dňa 16.5.2021

V obci Brestovec sa prišlo v nedeľu dňa 16.5.2021 otestovať 252 občanov, z nich 3 pozitívni (1 občan z našej obce, 2 cudzí), pozitivita 1,19 %.

Ďakujeme celému pracovnému tímu za odvedenú prácu, za bezproblémový priebeh testovania a občanom, ktorí sa prišli otestovať. celý text

ostatné | 16. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o čistení hraničného pruhu na slovensko-českej štátnej hranici

Ministerstvo vnútra SR v rámci činnosti pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnej hranici. celý text

ostatné | 14. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Knižnica - otvorená 9.5.2021

V nedeľu dňa 9.5.2021 v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod. bude otvorená obecná knižnica. celý text

ostatné | 7. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Asistované sčítanie

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 bude od pondelka 3. mája 2021 pokračovať takzvaným asistovaním sčítaním. To je určené tým občanom, ktorí z objektívnych dôvodov nemali možnosť sa sčítať elektronicky do stanového termínu 31. marca 2021. Asistované sčítanie potrvá do 13. júna 2021. celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 215

UZNESENIE VLÁDY SR č. 215 z 26. apríla 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky bola zverejnená vyhláška: celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli zverejnené vyhlášky: celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 28.4.2021 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 26. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Zápis detí do Materskej školy v Brestovci na školský rok 2021/2022

V termíne od 3. mája do 14. mája 2021 v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod. prijímame v materskej škole žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa. celý text

ostatné | 25. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli zverejnené vyhlášky: celý text

ostatné | 18. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny - 4.5.2021

ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje prerušenie distribúcie elektriny.
celý text

ostatné | 6. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov 2021

K 31.3.2021 sa v našej obci sčítalo 96,3 % obyvateľov.
Pre obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami, ani s pomocou blízkej osoby bude určené asistované sčítanie, ktoré určí predseda Štatistického úradu SR na základe epidemickej situácie na Slovensku. Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov. celý text

ostatné | 1. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov 2021

K dnešnému dňu je v našej obci sčítaných 83,30 % obyvateľov. Do sčítania sa ešte nezapojilo 35 domácností. V 52 domácnostiach je sčítaná iba časť obyvateľov, niekde chýbajú maloleté deti, tie treba sčítať osobitne.
Upozorňujeme, že obyvatelia sú povinní sčítať sa.
celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Vestník vlády SR - čiastka č. 46/2021

Oznamujem Vám, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, v čiastke č. 46/2021 uverejnili: celý text

ostatné | 12. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 24.2.2021 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 22. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo dňa 5.2.2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 77 z 5. februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa
čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Lehota na podanie (aj čiastkového) priznania k dani z nehnuteľnosti je v tomto roku do 1. februára 2021. celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

VÝZVA NA OREZ STROMOV

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 3 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je najneskôr do 15.1.2021. celý text

ostatné | 3. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

ÚČASŤ NA TESTOVANÍ UZNESENIE SR RADÍ MEDZI VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 upravuje výnimku zo zákazu vychádzania pre osobu „za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia“. Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie Vlády SR č. 704


Schválené uznesenie Vlády SR č. 704 zo dňa 4.novembra 2020
celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

ZBER PAPIERA - Čo nepatrí do odpadového papiera v triedenom zbere

BRANTNER Slovakia s.r.o., prevádzka Myjava vykonala v našej obci plánovaný zber papiera. Nakoľko boli zistené v papieri nežiadúce prímesi / hygienické papierové vreckovky, kuchynské papierové utierky, jednorazové ochranné rúška/, Vás informujeme, čo nepatrí do odpadového papiera v triedenom zbere. celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná