Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Prerušenie distibúcie elektriny - 6.10.2021

ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje prerušenie distribúcie elektriny.
celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 13.9.2021 o 16:00 hodine /pondelok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 8. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Muštovanie ovocia

Slovenský zväz záhradkárov v Brestovci oznamuje, že dňa 8.9.2021 sa začína muštovanie jabĺk. Prihlásiť sa môžete osobne v muštárni alebo u p. Viery Dugovej na č. t. 0907 699 272.
Cena za 1 l muštu je 0,40 €, za 10 litrov 4,- €.
V ponuke je aj samostatné šrotovanie ovocia, cena za 1 q 4,- €. celý text

ostatné | 6. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov

V sobotu dňa 4.9.2021 sa bude v obci vykonávať očkovanie psov proti besnote s nasledovným časovým harmonogramom: celý text

ostatné | 2. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhláška č. 241 Úradu verejného zdravia SR

Vyhláška č.241 ÚVZ SR k hromadným podujatiam, účinnosť je od dňa 16.8.2021. celý text

ostatné | 17. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Odpočet stavu elektromerov

Západoslovenská distribučná, a.s. bude do dňa 9.8.2021 v obci vykonávať odpočet stavu elektromerov. Zároveň žiada občanov,aby sprístupnili odpočtárovi svoje elektromery. V prípade Vašej neprítomnosti, nechajte stav elektromeru na viditeľnom mieste. celý text

ostatné | 3. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

FUTBALOVÉ SOBOTŇAJŠIE POPOLUDNIE

TJ Brestovec pozýva na "FUTBALOVÉ SOBOTŇAJŠIE POPOLUDNIE", ktoré sa uskutoční dňa 17.7.2021 na ihrisku Pod Solniskom. Začiatok je o 14:00 hod., 1.zápas odohrá mládežnícke družstvo U09 TJ Brestovec-TJ Spartak Myjava. celý text

ostatné | 15. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom vyhlasuje od pondelka dňa 28. júna 2021 od 12:00 hod. až do odvolania ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. celý text

ostatné | 29. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Ochrana úrody pred požiarmi

V letnom období sa v najväčšej miere zhodnocuje práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce.
celý text

ostatné | 29. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 30.6.2021 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 24. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
Pozvánka na online program Myjava 2021 1

Pozvánka na online program Myjava 2021

Mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK vás srdečne pozývajú na 61. ročník MFF MYJAVA 2021,
ktorý sa pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu v našom okrese uskutoční vo virtuálnom prostredí.
celý text

ostatné | 15. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brestovec

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 16/2021 zo dňa 3.6.2021.
celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Multifunkčné ihrisko v Brestovci - otvorené

Obec Brestovec oznamuje, že od 2.6.2021 je multifunkčné ihrisko opäť v prevádzke. Objednať a rezervovať si ho môžete u p. Viery Vojtkovej, tel. č. 0918 027 776.


celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Výsledky testovania na COVID-19 - dňa 30.5.2021

V obci Brestovec sa prišlo v nedeľu dňa 30.5.2021 otestovať 208 občanov, nikto nebol pozitívny.

Ďakujeme celému pracovnému tímu za odvedenú prácu, za bezproblémový priebeh testovania a občanom, ktorí sa prišli otestovať. celý text

ostatné | 30. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Očkovanie proti COVID-19 v obci Brestovec

Obec Brestovec v spolupráci s Nemocnicou Myjava plánuje očkovanie proti COVID-19 vakcínou Pfizer občanov s trvalým pobytom v obci Brestovec.
celý text

ostatné | 28. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Testovanie - nedeľa 30.5.2021

Ak potrebujete potvrdenie o vykonaní testu na prítomnosť ochorenia COVID-19, v našej obci Brestovec sa uskutoční testovanie v nedeľu dňa 30.5.2021 v čase od 8:00 do 13:00 hod.. celý text

ostatné | 26. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Výsledky testovania na COVID-19 - dňa 23.5.2021

V obci Brestovec sa prišlo v nedeľu dňa 23.5.2021 otestovať 233 občanov, nikto nebol pozitívny.

Ďakujeme celému pracovnému tímu za odvedenú prácu, za bezproblémový priebeh testovania a občanom, ktorí sa prišli otestovať. celý text

ostatné | 23. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Testovanie - nedeľa 23.5.2021

Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v našej obci Brestovec sa uskutoční v nedeľu dňa 23.5.2021 v čase od 8:00 do 13:00 hod.. celý text

ostatné | 19. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Výsledky testovania na COVID-19 - dňa 16.5.2021

V obci Brestovec sa prišlo v nedeľu dňa 16.5.2021 otestovať 252 občanov, z nich 3 pozitívni (1 občan z našej obce, 2 cudzí), pozitivita 1,19 %.

Ďakujeme celému pracovnému tímu za odvedenú prácu, za bezproblémový priebeh testovania a občanom, ktorí sa prišli otestovať. celý text

ostatné | 16. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o čistení hraničného pruhu na slovensko-českej štátnej hranici

Ministerstvo vnútra SR v rámci činnosti pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnej hranici. celý text

ostatné | 14. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Knižnica - otvorená 9.5.2021

V nedeľu dňa 9.5.2021 v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod. bude otvorená obecná knižnica. celý text

ostatné | 7. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Asistované sčítanie

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 bude od pondelka 3. mája 2021 pokračovať takzvaným asistovaním sčítaním. To je určené tým občanom, ktorí z objektívnych dôvodov nemali možnosť sa sčítať elektronicky do stanového termínu 31. marca 2021. Asistované sčítanie potrvá do 13. júna 2021. celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 215

UZNESENIE VLÁDY SR č. 215 z 26. apríla 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky bola zverejnená vyhláška: celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli zverejnené vyhlášky: celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 28.4.2021 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 26. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Zápis detí do Materskej školy v Brestovci na školský rok 2021/2022

V termíne od 3. mája do 14. mája 2021 v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod. prijímame v materskej škole žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa. celý text

ostatné | 25. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli zverejnené vyhlášky: celý text

ostatné | 18. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny - 4.5.2021

ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje prerušenie distribúcie elektriny.
celý text

ostatné | 6. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov 2021

K 31.3.2021 sa v našej obci sčítalo 96,3 % obyvateľov.
Pre obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami, ani s pomocou blízkej osoby bude určené asistované sčítanie, ktoré určí predseda Štatistického úradu SR na základe epidemickej situácie na Slovensku. Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov. celý text

ostatné | 1. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná