Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 28.10.2020 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Registrácia chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, vecne a miestne príslušná podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, opakovane informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných.

Preto všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.
Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Mesto nad Váhom na č. tel. 032/2856022. celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 3.11.2020 v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovná lokalita:

Brestovec - Lieštie
s.č. 533, 534/VE, 535, 536, 537, 538, 540, 542, 543
celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Tlačová správa za Trenčiansky kraj celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Fungovanie Spoločnej obecnej úradovne

Z dôvodu prevencie a zamedzenia šírenia ochorenia COVID 19 a vydaného Príkazu č.10 primátora Mesta Myjava budú zamestnanci od 5.10.2020 rozdelení na dve skupiny, začína II. skupina.

I.skupina - každý párny týždeň

Ing. Anna Pančiaková - mail : anna.panciakova@myjava.sk
Ján Duga - mail : jan.duga@myjava.sk


II.skupina - každý nepárny týždeň

Eva Osuská - mail : eva.osuska@myjava.sk
Ľubica Náhliková - mail : lubica.nahlikova@myjava.sk

Tá skupina, ktorá bude doma, bude k dispozícii na maily.

V uvedenom pracovnom režime bude svoju činnosť Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave vykonávať zatiaľ po dobu 2 týždňov.
Pre stránky bude úrad otvorený bez obmedzení .
celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 20.10.2020 v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné lokality:
Brestovec s.č. 369, 368, parc. č. 32808/13
Brunov, Poľana, U Hôždalov, U Kavických, U Pekníkov, U Smolíkov, U Ticháčkov, U Žabkov celý text

ostatné | 23. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.
Na vznik požiaru v čase vykurovacieho obdobia vplýva najmä:
● nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov
● nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
● zlý technický stav vykurovacích telies.

Okrem týchto uvedených príčin je najčastejšou príčinou vzniku požiaru aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo žeravým popolom.
celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 6.10.2020 v čase od 07:30 hod. do 13:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné súpisné čísla:

BRESTOVEC č. 180, 181, 182, 182/ZA, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 196/VE, 197, 198, 202, 203, 203/OP, 204, 215, 216, 217, 219, 221, 222, 225, 272, 273 celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 5.10.2020 v čase od 07:30 hod. do 13:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné lokality:

Kopánka, U Pagáčov, U Svitkov celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov proti besnote

Dňa 12.9.2020 sa bude vykonávať očkovanie psov proti besnote. Cena za očkovanie jedného psa je 10 € a očkovať sa môžu len začipované psy.

Harmonogram očkovania je nasledovný:

Štemberk 11:00 hod.
U Pánikov 11:15 hod.
U Vdoviakov 11:30 hod.
pri obecnom úrade 11:45 hod.
U Petrášov 12:00 hod.
Kržle 12:15 hod.
U Janišov 12:30 hod.
Ticháčkovia 12:45 hod.
U Svitkov 13:00 hod.
Svinárky 13:15 hod.
Brunov, zast. 13:30 hod.
Poľana 13:45 hod.
celý text

ostatné | 10. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Muštovanie jabĺk

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Brestovec oznamuje, že sa začalo muštovanie jabĺk v budove Pestovateľskej pálenice v Brestovci - muštáreň.
Prihlásiť sa môžete osobne v muštárni alebo u p. Viery Dugovej, č. tel. 0907 699 272. Cena za 1 liter muštu je 0,30 €, za 10 litrov je cena 3,- €.
V ponuke je aj samostatné šrotovanie ovocia, cena za 1 q je 2,50 €. celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Obecný úrad bude dňa 31.8.2020 zatvorený

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude dňa 31. augusta 2020 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 26.8.2020 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 20. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 10.9.2020 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné lokality:
Sviniarky, U Bucalov, U Pecnov

celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

VIII. ročník futbalového turnaja O Majstra Bielych Karpát

Obec Brestovec, TJ Brestovec a Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy v Brestovci Vás pozývajú na VIII. ročník futbalového turnaja „O Majstra Bielych Karpát“, ktorý sa uskutoční v sobotu dňa 25.7.2020 na ihrisku pod Solniskom. Začiatok je o 13:00 hod. za účasti 4 mužstiev. Večer od 19:00 hod. diskotéka, hrá „DJ Chaos z Vrbového“.
Počas turnaja je zabezpečené bohaté občerstvenie, guláš z diviny, cigánska pečienka a pod..
Pre deti sú pripravené atrakcie - maľovanie na tvár, jazda na koni, skákací nafukovací hrad, lukostreľba, detská diskotéka. celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 22.7.2020 v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné lokality:
Kopánka, U Pagáčov, U Svitkov

celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 24.6.2020 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Náhradný program MFF 2020

Pozývame Vás v tretí júnový týždeň na Mini Folklór Fest a potom v termíne od 16. do 20. júna 2021 na 61. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozbory pitných a bazénových vôd, studní

Spoločnosť CERTIPO sa zaoberá akreditovanými rozbormi pitných, bazénových vôd (fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor) a odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd ( studne, rozbory vody pri novostavbe, pitná voda, bazénová voda a iné...)
celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Spustenie medzinárodnej dopravy na trati Myjava - Vrbovce

Aktualizácia vývesky vzhľadom na spustenie medzinárodnej dopravy od 9.6.2020 celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie disribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 26.6.2020 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. bez dodávky elektriny:

celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 26.6.2020 v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. bez dodávky elektriny: celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 25.6.2020 v čase od 8:00 hod. do 10:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné lokality: celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 24.6.2020 v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. bez dodávky elektriny: celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 24.6.2020 v čase od 8:00 hod. do 10:00 hod. bez dodávky elektriny: celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 23.6.2020 bez dodávky elektriny: celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Výluka na trati Myjava – Vrbovce

V dôsledku výlukových prác budú na úseku Myjava – Vrbovce nahradené vlaky autobusovou dopravou (NAD) nasledovne:
Dňa 4. júna 2020:
➢ všetky vlaky počnúc Os 3110 Trenčín 08:31 – Myjava 10:16 – Vrbovce 10:28 a Os 3181 Vrbovce 11:32 – Myjava 11:44 – Trenčín 13:20. Zastávka Brestovec nebude obsluhovaná.
V dňoch 5. až 9. júna 2020:
➢ všetky vlaky. Zastávka Brestovec nebude obsluhovaná.
Dňa 10. júna 2020:
➢ všetky vlaky končiac Os 2770 Trenčín 12:53 – Myjava 14:16 – Vrbovce 14:28 a Os 2773 Vrbovce 15:32 – Myjava 15:44 – Trenčín 17:03. Zastávka Brestovec nebude obsluhovaná.

V dňoch 11., 12. a 15. – 19. júna 2020 (štvrtok, piatok a pondelok – piatok)bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) od 07:00 hod. do 14:00 hod. realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku: Myjava – Vrbovce.
V dôsledku výlukových prác budú na úseku Myjava – Vrbovce nahradené autobusovou dopravou (NAD) nasledovné vlaky:
➢ Os 3110 Trenčín 08:31 – Myjava 10:16 – Vrbovce 10:28, zastávka Brestovec nebude obsluhovaná,
➢ Os 3181 Vrbovce 11:32 – Myjava 11:44 – Trenčín 13:20, zastávka Brestovec nebude obsluhovaná.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Plán udržateľnej mobility TSK - posúdenie vplyvu

Hodnotenie strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility TSK celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o otvorení MŠ a ZŠ v Brestovci

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 ktorým rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č.OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 ktorým sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Obec Brestovec ako zriaďovateľ Materskej školy a Základnej školy v Brestovci ROZHODLA od 1. júna 2020 otvoriť materskú školu pre deti materskej školy, základnú školu pre žiakov 1. až 4. ročníka základnej školy a prevádzku školského klubu detí.celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom odvoláva "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov" na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode Nové Mesto nad Váhom a Myjava od 25.5.2020, 10:00 hod..
celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 7
posledná