Obsah

Správy

prvá
z 6
posledná

Opatrenia na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 - NATUR-PACK

Opatrenie pri nakladaní s odpadmi celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

SAD Trenčín - posilnenie spojov počas pracovných dní

Na základe rozhodnutia Krízového štábu Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 18.03.2020 je autobusová doprava v pracovných dňoch ako počas soboty s nasledujúcim posilnením spojov na linke 303413:
Brestovec - Myjava spoj č.2 o 5:25 hod.
Myjava - Brestovec spoj č.23 o 14:40 hod.
Brestovec - Myjava spoj č.24 o 15:05 hod.

celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Autobusy SAD Trenčín budú premávať ako v sobotu

SAD Trenčín oznamuje, že s platnosťou od stredy 18. marca 2020 v súvislosti s preventívnymi opatreniami pred šíriacim sa koronavírusom budú premávať autobusy ako v sobotu. S výnimkou víkendových a sviatočných dní, tie zostávajú bez zmeny.

Zároveň bude v záujme ochrany zdravia širokej verejnosti umožnený vstup do autobusov len s použitím rúška, prípadne iného prekrytia úst a nosa. Viac informácií na www.sadtn.sk a www.sadpd.sk.

celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 8.4.2020 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality: celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 7.4.2020 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality: celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny - zrušená

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 6.4.2020 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality: celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny-zrušené z dôvodu koronavírus COVID 19

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 3.4.2020 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality: celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny - zrušené z dôvodu COVID 19

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 27.3.2020 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality v čase od 07:30 hod. do 14:30 hod.:

Brestovec, lokalita Kržle: parc. č. 34932/49, 34930, 34932/26, 35053, 35086, 34932/55, 34932/57, 35053/4, 35053/8, 35053/9

celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny - zrušené z dôvodu COVID 19

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 26.3.2020 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality v čase od 07:45 hod. do 10:30 hod.:

Brestovec č. 121, 130, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 160/BL, 205, 214, 220, 421
celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny - zrušené z dôvodu COVID 19

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 19.3.2020 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality v čase od 07:30 hod. do 13:30 hod.:

Sviniarky č. 493/OP, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 504/VE, 505, 506, 507, 508, 509
U Bucalov č. 512, 513, 514, 515, 31661, 31689

celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 26.2.2020 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 19. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Meteoroligické výstrahy 2. stupňa - Jav: VIETOR

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre myjavský okres výstrahu II. stupňa pred silným vetrom, a to na pondelok 10. a utorok 11. februára 2020.

Jav: Vietor
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 10.2.2020 od 12:00 do 20:00
Výstraha: V okrese Myjava sa MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 - 29 m/s (85 - 105 km/h) a priemernú rýchlosť 16 - 20 m/s (60 - 70 km/h).

Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.
Vietor: 23 - 29 m/sJav: Vietor
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 11.2.2020 od 09:00 do 16:00
Výstraha:
V okrese Myjava sa MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 - 29 m/s (85 - 105 km/h).
Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.
Vietor: 23 - 29 m/s
celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

KURZ TRADIČNÉHO REZBÁRSTVA VRUBOREZ

Centrum tradičnej kultúry v Myjave organizuje základný kurz vruborezu. Vruborez je najčastejšia tradičná rezbárska technika, ktorá sa využívala pri ľudovej tvorbe na zdobenie predmetov dennej potreby ako boli črpáky, lyžice, ale aj vianočné ozdoby, drevený nábytok a i. Na kurze sa účastníci postupne oboznámia s geometriou, kreslením a základnými vzormi drevorezby. Skúsenosti s vruborezom nie sú potrebné. Lektorom kurzu je Dušan Budinský.
Kurz sa uskutoční 28. marca 2020 od 9.00 do 16.00 h v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava (služobný vchod na prízemí – malá nácviková sála).
Cena kurzu vrátane poplatku za použitý materiál je 60,00 €. Zálohu 20,00 € treba zaplatiť vopred na účet SK1611000000002936069645. Pri platbe nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko. Doplatok 40,00 € sa hradí priamo na kurze. Ak sa prihlásený účastník nemôže z vážnych dôvodov dostaviť na kurz, zabezpečí si za seba náhradu. Záloha za kurz sa účastníkovi v takomto prípade neposiela naspäť. Minimálny počet účastníkov kurzu sú 4 osoby, maximálny počet 8 osôb. Ak sa kurz nenaplní, bude záloha vrátená na váš účet. Zhotovené výrobky zostávajú účastníkom kurzu.
V prípade záujmu sa hláste najneskôr do 16. marca 2020 v Centre tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, Myjava, tel.: 034 621 3252, 0918 968 706, eva.cmelova@ctk.tsk.sk alebo priamo lektorovi (Dušan Budinský 0908 727 577, dodielne@dodielne.sk).
celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Zber použitého oleja

Obec Brestovec zabezpečila s firmou Trafin Oil SK, s.r.o. Bytča zber olejov od svojich obyvateľov. Použitý kuchynský olej, potravinársky olej, rastlinný olej, fritovací olej môžete priniesť do nádoby, ktorá sa nachádza pri obecnom úrade. Použitý olej treba vyliať do zbernej nádoby, ktorý nesmie obsahovať žiadne saponáty, ani iné chemické prípravky, väčšie mechanické nečistoty, iné odpadové materiály, zvyšky jedál, vodu. celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Predaj ihličnatého palivového dreva

V dôsledku navýšenia ťažby ihličnatého dreva, Obecné lesy Brestovec ponúkajú na predaj ihličnaté palivové drevo v 4 m dĺžkach za cenu 24,- € s DPH za m3 a v metrových dĺžkach za cenu 19,20 € s DPH za prm. celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2020

Oznamujeme občanom, ktorí majú deti - študentov a navštevujú školu a sú ubytovaní mimo trvalého bydliska obce Brestovec a chcú si uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2020, aby predložili na obecný úrad žiadosť na zníženie poplatku spolu s potvrdením o návšteve školy a súčasne aj doklad o ubytovaní najneskôr do 28.2.2020. celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Vianočné blahoželanie

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, šťastie, zdravie a lásku po celý nový rok 2020. celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov

Obecný úrad bude počas vianočných sviatkov v dňoch 23.12.2019, 31.12.2019, 2.1.2020 a 3.1.2020
z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.
celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 11.12.2019 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Vianočná kvapka krvi

Trenčiansky samosprávny kraj organizuje v tomto roku Vianočnú kvapku krvi. Darovať krv môžete dňa 19.12.2019 o 7:00 hod. v Nemocnici s poliklinikou Myjava. celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva na orez stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 3 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach.
Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7.1.2020.
celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 31.10.2019 o 16:00 hodine /štvrtok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 24. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov proti besnote

Dňa 19. októbra 2019 sa bude vykonávať očkovanie psov proti besnote. Cena za očkovanie jedného psa je 10 € a očkovanie je platné na dva roky.

Harmonogram očkovania je nasledovný:

Štemberk 10:00 hod.
U Pánikov 10:15 hod.
U Vdoviakov 10:30 hod.
pri obecnom úrade 11:00 hod.
U Petrášov 11:15 hod.
Kržle 11:45 hod.
U Janišov 12:00 hod.
Ticháčkovia 12:15 hod.
U Svitkov 12:45 hod.
Svinárky 13:00 hod.
Brunov, zast. 13:15 hod.
Poľana 13:30 hod.

Cena za jedného psa je 10 € a očkovanie je platné na dva roky.
Zároveň upozorňujeme, že do 31.10.2019 musia byť zo zákona všetky psy začipované. Od tohto dátumu nesmie žiadny veterinárny lekár vykonávať na psoch žiadne veterinárne úkony, ktoré nemajú aktívny čip. Cena za čipovanie je 20 €. K čipovaniu si treba priniesť občiansky preukaz majiteľa, nakoľko do zápisu do centrálneho registra je potrebné uviesť presnú adresu a rodné číslo majiteľa, resp. držiteľa zvieraťa.

celý text

ostatné | 17. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 30.9.2019 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Zbierať sa bude:

železo, autobatérie, akumulátory, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a farieb, chladničky, práčky, sporáky, žiarivky, televízory a rôzna elektronika.

Prosíme občanov, aby všetok odpad vyložili pred rodinné domy k miestnym komunikáciám, odkiaľ sa bude zvážať.

celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 26.9.2019 až 30.9.2019, t.j. od štvrtka do pondelka, bude pri obecnom úrade umiestnený kontajner na zber veľkoobjemového odpadu. Do tohto kontajnera môžete priviesť nasledovné:

matrace, koberce, starý nábytok, plastový nábytok, kočíky, dáždniky, keramické umývadlá a záchody, staré topánky a pod..
Upozorňujeme občanov, že pneumatiky do kontajnera nepatria! celý text

ostatné | 24. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Kurz obecného koordinátora

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ hľadá záujemcov na pozíciu obecného koordinátora. Úlohou obecného koordinátora je zodpovedať za chod komunitnej školy, fungovanie záujmových krúžkov na školách a koordinovať zapojenie ľudí do života obcí. Kurzy a krúžky na školách budú určené nielen pre žiakov, ale aj pre deti a mládež, rodičov a ostatných obyvateľov obcí. Obecní koordinátori budú komunikovať s pracovným tímom (lektori a učitelia) a zúčastňovať sa pracovných stretnutí.
Podmienkou, aby sa záujemca mohol stať obecným koordinátorom, je absolvovanie strednodobého kurzu. Kurz na obecného koordinátora bude bezplatný a bude pozostávať z deviatich dvojdňových 10-hodinových blokov (180 hodín) a 40 hodín e-learning doma na počítači s tutoringom.
Štyri dvojdňové kurzy sa uskutočnia v území Kopaničiarskeho regiónu (predpoklad v obciach Lubina, Bzince, Stará Turá) a 5 dvojdňových kurzov na českej strane (na území projektového partnera Dobrovolný svazek obcí Východní Slovácko – predpoklad obec Strání).
Koordinátori absolvujú po ukončení kurzu záverečné skúšky. Súčasťou kurzu je záverečná práca, ktorú absolvent obhajuje v rámci skúšky pre získanie certifikátu.
Prihlásiť sa môžete e-mailom: administrator@kopaniciarskyregion.sk, osobne: v kancelárii Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava najneskôr do 27. 9. 2019. Viac informácií telefonicky: 0918 909 840, 0917 240 086, 0917 240 098.
celý text

ostatné | 16. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Zzasadnutie Obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 4.9.2019 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

OBECNÝ ÚRAD - ZATVORENÝ

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Brestovci bude v dňoch od 12.8.2019 do 23.8.2019 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.
V prípade úmrtia občana, môžete požiadať o vyhlásenie pohrebu p. Annu Zemanovú. celý text

ostatné | 8. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na oslavu 70. výročia založenia DHZ Brestovec

Obec Brestovec a Dobrovoľný hasičský zbor Brestovec Vás pozývajú na oslavu 70. výročia založenia DHZ Brestovec v sobotu dňa 10.8.2019 o 13:00 hod. v priestoroch pri ihrisku pod Solniskom. celý text

ostatné | 2. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Pohádková show Venasis

Vo štvrtok dňa 18.7.2019 o 18:00 hod. bude v KD Brestovec predstavenie pre deti s názvom Pohádková show Venasis.
Deti sa môžu tešiť na rozprávkové postavy ako je Aladin a gin z lampy, Elza, Snehuliak Olaf, Víla Zvonilka, Spiderman a mnoho ďalších. Celým programom ich bude baviť klaun. Vstupné pre deti je 4,- €, pre dospelých 6,- €. celý text

ostatné | 16. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 6
posledná