Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 21.03.2022

ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje prerušenie distribúcie elektriny. celý text

ostatné | 28. 2. 2022 | Autor: Správce Webu

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR - platné od dňa 26.2.2022

S účinnosťou od soboty dňa 26. februára 2022 budú prevádzky maloobchodu a služieb i hromadné podujatia fungovať v režime “základ”. Budú dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný/očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+. celý text

ostatné | 25. 2. 2022 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 22.02.2022

ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje prerušenie distribúcie elektriny. celý text

ostatné | 2. 2. 2022 | Autor: Správce Webu

Priznanie k dani z nehnuteľností

Obec Brestovec, ako správca miestnych daní a poplatkov, pripomína občanom, že podať priznanie k dani z nehnuteľností treba najneskôr do pondelka 31. januára 2022. celý text

ostatné | 17. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Termíny očkovania v mesiaci január 2022

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Oľga Kováčová oznamuje verejnosti, že očkovanie vakcínou Pfizer/BioNtech bude prebiehať v mesiaci január 2022 v nasledujúcich termínoch: celý text

ostatné | 5. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Vývoz popolových nádob

Firma BRANTNER Slovakia s.r.o., prevádzka Myjava oznamuje občanom, že vývoz popolových nádob sa v tomto týždni uskutoční v piatok dňa 24.12.2021. celý text

ostatné | 21. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste

Úrad verejného zdravotníctva SR informuje o podmienkach domácej izolácie pozitívne testovaných na COVID-19 a karantény ich úzkych kontaktov. V čase neprestajne vysokého denného počtu nových prípadov sú to užitočné informácie. celý text

ostatné | 3. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyzdvihnutie kompostérov

Oznamujeme občanom - s trvalým pobytom, ktorí majú objednané kompostéry, nech si ich prídu, čo najskôr vyzdvihnúť počas úradných hodín na obecný úrad. Pri prevzatí zároveň obdržíte návod na zloženie kompostéra a príručku o kompostovaní v záhradných kompostéroch. celý text

ostatné | 2. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Výzva - orez stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Núdzový stav na území SR


Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 24.11.2021 vyhlásila na území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorý je platný od 25.11.2021 od 0:00 hod.. celý text

ostatné | 25. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhláška č. 260/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR

VYHLÁŠKA č.260/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 259/2021
k obmedzeniu prevádzok celý text

ostatné | 22. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlášky č. 258/2021, č.259/2021, Úradu verejného zdravotníctva SR

VYHLÁŠKA č.258/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
VYHLÁŠKA č.259/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok celý text

ostatné | 22. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Vakcinačné miesto NsP Myjava


Vakcinačné miesto NsP Myjava oznamuje záujemcom o vakcináciu jednodávkovou vakcínou COVID - 19 Vaccine Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson, že vakcinácia sa uskutoční predbežne dňa 26. - 27.11.2021.
celý text

ostatné | 18. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Jesenný zber papiera

Spoločnosť BRANTNER Slovakia s.r.o. Myjava organizuje jesenné zbery papiera. Ak máte doma papier, noviny, časopisy, letáky, kartóny a knihy bez tvrdého obalu, môžete ich priviesť do areálu ZŠ a MŠ v Brestovci, kde bude od štvrtka dňa 11.11.2021 do piatku dňa 19.11.2021 pristavený kontajner.

celý text

ostatné | 11. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 18.10.2021

ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje prerušenie distribúcie elektriny. celý text

ostatné | 29. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distibúcie elektriny - 6.10.2021

ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje prerušenie distribúcie elektriny.
celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Muštovanie ovocia

Slovenský zväz záhradkárov v Brestovci oznamuje, že dňa 8.9.2021 sa začína muštovanie jabĺk. Prihlásiť sa môžete osobne v muštárni alebo u p. Viery Dugovej na č. t. 0907 699 272.
Cena za 1 l muštu je 0,40 €, za 10 litrov 4,- €.
V ponuke je aj samostatné šrotovanie ovocia, cena za 1 q 4,- €. celý text

ostatné | 6. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov

V sobotu dňa 4.9.2021 sa bude v obci vykonávať očkovanie psov proti besnote s nasledovným časovým harmonogramom: celý text

ostatné | 2. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhláška č. 241 Úradu verejného zdravia SR

Vyhláška č.241 ÚVZ SR k hromadným podujatiam, účinnosť je od dňa 16.8.2021. celý text

ostatné | 17. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Odpočet stavu elektromerov

Západoslovenská distribučná, a.s. bude do dňa 9.8.2021 v obci vykonávať odpočet stavu elektromerov. Zároveň žiada občanov,aby sprístupnili odpočtárovi svoje elektromery. V prípade Vašej neprítomnosti, nechajte stav elektromeru na viditeľnom mieste. celý text

ostatné | 3. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

FUTBALOVÉ SOBOTŇAJŠIE POPOLUDNIE

TJ Brestovec pozýva na "FUTBALOVÉ SOBOTŇAJŠIE POPOLUDNIE", ktoré sa uskutoční dňa 17.7.2021 na ihrisku Pod Solniskom. Začiatok je o 14:00 hod., 1.zápas odohrá mládežnícke družstvo U09 TJ Brestovec-TJ Spartak Myjava. celý text

ostatné | 15. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom vyhlasuje od pondelka dňa 28. júna 2021 od 12:00 hod. až do odvolania ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. celý text

ostatné | 29. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Ochrana úrody pred požiarmi

V letnom období sa v najväčšej miere zhodnocuje práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce.
celý text

ostatné | 29. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
Pozvánka na online program Myjava 2021 1

Pozvánka na online program Myjava 2021

Mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK vás srdečne pozývajú na 61. ročník MFF MYJAVA 2021,
ktorý sa pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu v našom okrese uskutoční vo virtuálnom prostredí.
celý text

ostatné | 15. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brestovec

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 16/2021 zo dňa 3.6.2021.
celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Multifunkčné ihrisko v Brestovci - otvorené

Obec Brestovec oznamuje, že od 2.6.2021 je multifunkčné ihrisko opäť v prevádzke. Objednať a rezervovať si ho môžete u p. Viery Vojtkovej, tel. č. 0918 027 776.


celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Očkovanie proti COVID-19 v obci Brestovec

Obec Brestovec v spolupráci s Nemocnicou Myjava plánuje očkovanie proti COVID-19 vakcínou Pfizer občanov s trvalým pobytom v obci Brestovec.
celý text

ostatné | 28. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o čistení hraničného pruhu na slovensko-českej štátnej hranici

Ministerstvo vnútra SR v rámci činnosti pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnej hranici. celý text

ostatné | 14. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Asistované sčítanie

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 bude od pondelka 3. mája 2021 pokračovať takzvaným asistovaním sčítaním. To je určené tým občanom, ktorí z objektívnych dôvodov nemali možnosť sa sčítať elektronicky do stanového termínu 31. marca 2021. Asistované sčítanie potrvá do 13. júna 2021. celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 215

UZNESENIE VLÁDY SR č. 215 z 26. apríla 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
posledná