Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 29.11.2018 o 16:00 hodine /štvrtok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Výlukové práce v železničnej doprave Myjava - Vrbovce

Správca železničnej infraštruktúry ŽSR bude realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Myjava-Vrbovce v dňoch 19.- 22.novembra 2018 (pondelok-štvrtok). V dôsledku výlukových prác budú v úseku Myjava - Vrbovce nahradené autobusovou dopravou (NAD), viď príloha. celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 14.11.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber papiera

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 31.10.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber papiera. Vrecia a krabice s papierom, zviazané časopisy, noviny a kartóny treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 7.11.2018 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality v čase od 08:00 hod. do 14:45 hod.:

U SVITKOV č. 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437

U TICHÁČKOV č. 410, 411, 420

ŽELEZNICA č. 415, celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok dňa 25.10.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 22.10.2018 o 16:00 hodine /pondelok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov proti besnote

Dňa 13. októbra 2018 sa bude vykonávať očkovanie psov proti besnote. Cena za očkovanie jedného psa je 10 € a očkovanie je platné na dva roky.

Harmonogram očkovania je nasledovný:

Štemberk 10:00 hod.
U Pánikov 10:15 hod.
U Vdoviakov 10:30 hod.
pri obecnom úrade 11:00 hod.
U Petrášov 11:45 hod.
Kržle 12:15 hod.
U Janišov 12:30 hod.
Ticháčkovia 13:00 hod.
U Svitkov 13:30 hod.
Svinárky 13:45 hod.
Brunov, zast. 14:15 hod.
Poľana 14:30 hod.

Od 1.septembra 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá ukladá povinnosť čipovania psov. Psy, ktoré neboli doteraz začipované a boli narodené do 31.8.2018, je majiteľ povinný dať začipovať do 31.októbra 2019. Ak niekto ide psa predávať alebo darovať, teda pri každej zmene majiteľa, je pôvodný majiteľ povinný psa pred presunom dať začipovať. Na základe par.54 tohto zákona dochádza aj k zmene registrácie majiteľa a zvieraťa v centrálnom registri, kde je nutné uviesť presnú adresu a rodné číslo majiteľa, k čomu je potrebné sa preukázať občianskym preukazom, to sa týka aj v prípade, že pes už bol v minulosti začipovaný, tak je potrebné urobiť preregistráciu v centrálnom registri s doplnením rodného čísla a aktualizáciou adresy. Ak bol pes začipovaný napr. v roku 2013, samozrejme tento číp je platný, tam sa urobí len doplnenie údajov v registri o rodné číslo. Ak si niekto nie je istý, či má psa začipovaného alebo nie, je možné čítačkou overiť túto skutočnosť. Cena za čipovanie podľa zákona je 10 € spolu s čípom, k tomu cena za registráciu a DPH, výsledná cena za čipovanie je 20 €.
Ešte raz upozorňujeme, že pri čipovaní a aj preregistrácii psov čipovaných v minulosti, je potrebné priniesť občiansky preukaz pre doplnenie rodného čísla.

celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2018

ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Brestovci a Obec Brestovec Vás srdečne pozývajú na "Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2018", ktorá sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 5.10.2018 v čase od 11:00 do 20:00 hod.. Zvoz exponátov bude 4.10.2018 od 14:00 do 16:00 hod.. Vstupné dobrovoľné. celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 3.10.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 22.10.2018 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality v čase 07:30 hod. do 13:45 hod.:
podľa priloženej prílohy celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 27.9.2018 až 1.10.2018, t.j. od štvrtka do pondelka, bude pri obecnom úrade umiestnený kontajner na zber veľkoobjemového odpadu. Do tohto kontajnera môžete priviesť nasledovné:

matrace, koberce, starý nábytok, plastový nábytok, kočíky, dáždniky, keramické umývadlá a záchody, staré topánky a pod..
Upozorňujeme občanov, že pneumatiky do kontajnera nepatria!
celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že v utorok dňa 25.9.2018 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Zbierať sa bude:

železo, autobatérie, akumulátory, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a farieb, chladničky, práčky, sporáky, žiarivky, televízory a rôzna elektronika.

Prosíme občanov, aby všetok odpad vyložili pred rodinné domy k miestnym komunikáciám, odkiaľ sa bude zvážať.

celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v utorok dňa 11.9.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 5. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom, Myjava od 3.9.2018, 8:00 hod.. celý text

ostatné | 5. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Muštovanie jabĺk

Výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Brestovci oznamuje, že v Muštárni Brestovec začali muštovať jablká. Cena za 10 l muštu je 2,50 €.
Zároveň oznamujú, že budú aj samostatne šrotovať jablká, cena za 1 q je 2,- €.

Záujemcovia o muštovanie a šrotovanie sa môžu prihlásiť
u pani Viery Dugovej - č. tel. 0907 699 272.

celý text

ostatné | 5. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 3.9.2018 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality v čase 07:30 hod. do 14:45 hod.:
podľa priloženej prílohy celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 30.8.2018 o 16:00 hodine /štvrtok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečentva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom vyhlásilo pre celé územie zásahového obvodu Nové Mesto nad Váhom a Myjava čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v čase od 3.8.2018, 12:00 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm.a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:
- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
- zakladať oheň v priestoroch a lebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. celý text

ostatné | 3. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Upozornenie na povinnosť starostlivosti o zaburinené pozemky

Na základe upozornení občanov v zastavanom území upozorňujeme občanov na značný výskyt neobrábaných pozemkov, ktoré sú zaburinené.

V zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 3 odst.1 písm. b sa ustanovuje, že každý vlastník alebo nájomca poľnohospodárskej pôdy je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 330,- € pri fyzickej osobe a 33 200,- € pri právnickej osobe za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným kosením a včasným odstraňovaním burín.
celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 1.8.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

VI. ročník futbalového turnaja „O MAJSTRA BIELYCH KARPÁT“

Obec Brestovec, TJ Brestovec a Poľovnícke združenie Brestovec Vás pozývajú na VI. ročník futbalového turnaja „O Majstra Bielych Karpát“, ktorý sa uskutoční v sobotu dňa 28.7.2018 na ihrisku pod Solniskom. Začiatok je o 13:00 hod. za účasti 4 mužstiev. Večer od 19:30 hod. hrá a spieva hudobná formácia „i – Rock“.
Počas turnaja je zabezpečené bohaté občerstvenie, guláš z diviny, cigánska pečienka a pod..
Pre deti sú pripravené atrakcie - skákací nafukovací hrad, elektrický býk a detský svet.

celý text

ostatné | 23. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Spoločná obecná úradovňa bude presťahovaná

Spoločná obecná úradovňa v Myjave touto cestou informuje občanov obcí Brestovec, Stará Myjava, Poriadie, Rudník, Hrašné, Kostolné, Krajné, Podkylava, Jablonka, Polianka, Vrbovce a Chvojnica, že Mestský úrad v Myjave, so sídlom Nám. M. R. Śtefánika 560/4, ktorý je súčasne aj sídlom Spoločnej obecnej úradovne bude z dôvodu rekonštrukcie budovy úplne uzavretý pre občanov od 26.7.2018 a predbežne do konca septembra 2018. Sťahovanie jednotlivých kancelárii sa začne realizovať už v poslednom júlovom týždni – t.j. už od 23.7.2018.

V dňoch 26.7. a 27.7.2018 z dôvodu úplného vysťahovania kancelárií už nebude otvorená pre stavebníkov ani Spoločná obecná úradovňa, ktorá sídli v budove MsÚ.

Priestory, v ktorých budeme dočasne fungovať počas rekonštrukcie MsÚ Myjava aj pre stavebníkov z Vašich obcí budú na adrese Trokanova ulica č. 42/3 v Myjave - budova bývalého strojárskeho učilišťa – v priestoroch, kde sa v minulosti vydávali vodičské a občianske preukazy, cestovné pasy. Telefonický kontakt na SOÚ bude zachovaný 034/6907211.
Úradné hodiny pre Spoločnú obecnú úradovňu zostanú zachované:
Pondelok, Utorok, Streda v čase od 8:00 - 16:00 hod., piatok v čase od 7:00 hod. – 15:00 hod., ŠTVRTOK ZOSTÁVA NESTRÁNKOVÝ DEŇ.
Od 30.7.2018 sa budeme nachádzať už na Trokanovej ulici 42/3.

Ostatné kontakty na jednotlivé odbory MSÚ v presťahovaných priestoroch na Trokanovej ulici sú zverejnené na stránke Mesta Myjava : www.myjava.sk

celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 11.7.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Výluka na úseku Myjava - Vrbovce - Veselí nad Moravou

Správca železničnej infraštruktúry ŽSR bude realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Myjava-Vrbovce v dňoch 9. júla - 12. júla 2018 a Vrbovce - Veselí nad Moravou v dňoch 5. júla - 31. augusta 2018. V dôsledku výluky budú vlaky na tomto úseku nahradené autobusmi. Železničná zastávka Brestovec nebude pri vlaku Os 3104 v dňoch 9.-12.7.2018 obsluhovaná, viď príloha. celý text

ostatné | 4. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom, Myjava od 28.6.2018, 12:00 hod.. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 16.7.2018 bez dodávky elektriny nasledovné rodinné domy:

v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod.:

Lokalita Lieštie: č. 533, 534/VE, 535, 536, 537, 538, 540, 542, 543 celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 20.6.2018 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom vyhlásilo pre celé územie zásahového obvodu Nové Mesto nad Váhom a Myjava čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v čase od 15.6.2018, 15:00 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm.a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:
- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
- zakladať oheň v priestoroch a lebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Výluka pri vybraných vlakových spojeniach

Správca železničnej infraštruktúry ŽSR bude realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Myjava-Vrbovce-Velká nad Veličkou v dňoch 20. júna - 4. júla 2018. Železničná zastávka Brestovec nebude pri vybraných vlakových spojeniach obsluhovaná, viď príloha. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 5
posledná