Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Výzva na predkladanie ponúk

Obstarávateľ: Obec Brestovec;
Názov zákazky: Vybudovanie oddychovej zóny v obci Brestovec;
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je vybudovanie oddychovej zóny v obci Brestovec a to:
Posedenie s grilom
Elektrorozvodňa
Prístrešok pre hudobnú skupinu.
Druh a množstvo prác sú presne popísané vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii( príloha č.1).; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/172-e34047ba01/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 09.11.2017, 10:00 hod.

celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 25.10.2017 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 18.10.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať. celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 28.9.2017 až 2.10.2017, t.j. od štvrtka do pondelka, bude pri obecnom úrade umiestnený kontajner na zber veľkoobjemového odpadu. Do tohto kontajnera môžete priviesť nasledovné:

matrace, koberce, starý nábytok, plastový nábytok, kočíky, dáždniky, keramické umývadlá a záchody, staré topánky a pod..celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Deň otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje, že prvý októbrový pondelok budú dvere na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja už po štvrtý krát dokorán, aby verejnosti ukázal, na čom sa za jeho dverami počas celého roka pracuje. Viac informácií pripájame v tlačovej správe.
celý text

ostatné | 22. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 25.9.2017 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Zbierať sa bude:

železo, autobatérie, akumulátory, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a farieb, chladničky, práčky, sporáky, žiarivky, televízory a rôzna elektronika.

Prosíme občanov, aby všetok odpad vyložili pred rodinné domy k miestnym komunikáciám, odkiaľ sa bude zvážať.

celý text

ostatné | 21. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov

V súčasnej dobe nastal nárast podvodov voči seniorom formou telefonátov, preto polícia informuje občanov:

Vážení občania,
za posledné obdobie polícia zaznamenala zvýšenú intenzitu telefonátov starším osobám, pri ktorých neznáme osoby sa predstavujú ako príbuzní (najčastejšie vnuk, vnučka, syn ...) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely (napr. na kúpu počítača, auta), ubezpečujú, že peniaze čoskoro vrátia, ale nemôže pre peniaze prísť osobne, lebo stojí v obchode v rade, aby stihol v tovar kúpiť, preto po peniaze pošle svojho kamaráta. Pri podobných telefonátoch sa zase neznáme osoby predstavujú ako lekár, pričom žiada peniaze na operáciu príbuzných, ktorí sú v ohrození života po autonehode. Preto polícia odporúča občanom, aby si vždy overili, či naozaj volá ich skutočný príbuzný, aby nedávali svoje úspory neznámym osobám, i keď tieto budú tvrdiť, že ich posiela ich príbuzný. Tiež polícia odporúča, aby v prípade, že sa neznáma osoba predstaví ako lekár, aby zavolali iným príbuzným alebo blízkym, či skutočne došlo k nejakej nehode.
Samozrejme, v prípade pochybností sa s dôverou môžete obrátiť aj na Políciu, na známe číslo núdzovej linky 158.
celý text

ostatné | 21. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 20.9.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať. celý text

ostatné | 18. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov proti besnote

Dňa 15. septembra 2017 sa bude vykonávať očkovanie psov proti besnote. Cena za očkovanie psa proti besnote je 6,- EUR.

Harmonogram očkovania je nasledovný:


Štemberk 11:00 hod.
U Pánikov 11:15 hod.
U Vdoviakov 11:30 hod.
pri obecnom úrade 11:45 hod.
U Petrášov 12:15 hod.
U Janišov 12:45 hod.
Kržle 13:00 hod.
Ticháčkovia 13:15 hod.
U Svitkov 13:40 hod.
Svinárky 14:00 hod.
Brunov, zast. 14:15 hod.
Poľana 14:30 hod.
celý text

ostatné | 11. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Novom Meste n/V v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava
od 4.9.2017, 14:00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V
pplk.Ing.Karol Prno
celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 30.8.2017 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 24. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber papiera, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 28.8.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber papiera a kovových obalov. Noviny, časopisy, reklamné letáky, stlačené krabice a kartóny v modrých igelitových vreciach a kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal v červených igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom. celý text

ostatné | 23. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 23.8.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať. celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber tetrapakov

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 9.8.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber tetrapakov. Stlačené nápojové kartóny od mlieka, džúsov a ovocných štiav v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
celý text

ostatné | 8. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava od 3.8.2017, 12:00 hod. do odvolania.

celý text

ostatné | 3. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Futbalový turnaj

Obec Brestovec a TJ Brestovec Vás pozývajú na V. ročník medzinárodného futbalového turnaja "O majstra Bielych Karpát" dňa 29.7.2017 na ihrisku pod Solniskom. celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 26.7.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať, aby sme nevyvážali vzduch. celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov. celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 28.6.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať, aby sme nevyvážali vzduch. celý text

ostatné | 26. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 28.6.2017 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 21. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Naučme sa zošliapavať odpad pred vyhodením

V našej obci odvážame aj vzduch v nepopučených PET fľašiach, nápojových kartónoch, plechovkách alebo krabiciach, máme pre Vás riešenie.


celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Cyklistické preteky

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom upozorňuje občanov, že dňa 10.6.2017 v čase od 15,00 hod do 16,45 hod. bude v kopaničiarskom regióne prechádzať tretia etapa medzinárodných cyklistických pretekov „ Okolo Slovenska 2017“.
Z tohto dôvodu žiadame občanov o ich toleranciu a tiež ich žiadame, aby rešpektovali pokyny usporiadateľov, pokyny príslušníkov Policajného zboru a ostatných osôb vykonávajúcich zabezpečenie pretekov. Samotní pretekári budú sprevádzaní motorovými vozidlami, motocyklami a vozidlami Policajného zboru.
Z dôvodu bezpečnosti pretekárov a občanov žiadame, aby občania a diváci v priebehu uzatvorenia ciest pred príchodom pretekárov a počas samotného priebehu pretekov nevstupovali osobne a ani motorovými vozidlami či inak, napr. bicyklami na komunikácie, po ktorých pretek pôjde. Zvlášť upozorňujeme na starších ľudí a deti. Pretekári sa budú presúvať cez obec Poriadie cez Starú Myjavu, Brestovec, Myjavu na Vrbovce a späť cez Turú Lúku na Myjavu, kde budú pokračovať v smere na Brezovú pod Bradlom. Upozorňujeme občanov, aby v čase priebehu pretekov zabezpečili uzatvorenie svojich brán do dvorov a záhrad, aby neprišlo k vybehnutie voľne sa pohybujúcich domácich zvierat – hlavne psov.
Samotné obmedzenie v doprave bude trvať len nevyhnutnú dobu.
Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie. Bližšie informácie sú zverejnené na www.okoloslovenska.com - 3 etapa.
celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 31.5.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
celý text

ostatné | 29. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 27.4.2017 až 2.5.2017, t.j. od štvrtka do utorka, bude pri obecnom úrade umiestnený kontajner na zber veľkoobjemového odpadu. Do tohto kontajnera môžete priviesť nasledovné:

matrace, koberce, starý nábytok, plastový nábytok, kočíky, dáždniky, keramické umývadlá a záchody, staré topánky a pod..celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 24.4.2017 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Zbierať sa bude:

železo, autobatérie, akumulátory, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a farieb, chladničky, práčky, sporáky, žiarivky, televízory a rôzna elektronika.

Prosíme občanov, aby všetok odpad vyložili pred rodinné domy k miestnym komunikáciám, odkiaľ sa bude zvážať.

celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Prijímanie detí do materskej školy

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom určili čas prijímania detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 od 15. mája 2017 do 31. mája 2017 v čase od 8:00 do 15:00 hod.. Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú vytvorené v materskej škole vhodné podmienky, ktoré určí riaditeľka školy. celý text

ostatné | 19. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 26.4.2017 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci.
celý text

ostatné | 19. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber papiera, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 27.3.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber papiera a kovových obalov. Noviny, časopisy, reklamné letáky, stlačené krabice a kartóny v modrých igelitových vreciach a kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal v červených igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom. celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 22.3.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozor na jarné spaľovanie a vypaľovanie

Vážení spoluobčania,
najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Hasiči každoročne zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaním trávy. Rozdiel medzi spaľovaním a vypaľovaním je v tom, že vypaľovaním sa rozumie vypaľovanie porastu na koreni (najčastejšie je to vypaľovanie trávy na lúke) a spaľovaním je spaľovanie materiálu či odpadu, ktorý je zrezaný a uložený na kôpku. Vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané! celý text

ostatné | 15. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 5
posledná