Obsah

Správy

prvá
z 6
ďalší posledná

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Novom Meste n/V v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava
od 4.9.2017, 14:00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V
pplk.Ing.Karol Prno
celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 30.8.2017 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 24. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber papiera, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 28.8.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber papiera a kovových obalov. Noviny, časopisy, reklamné letáky, stlačené krabice a kartóny v modrých igelitových vreciach a kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal v červených igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom. celý text

ostatné | 23. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 23.8.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať. celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber tetrapakov

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 9.8.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber tetrapakov. Stlačené nápojové kartóny od mlieka, džúsov a ovocných štiav v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
celý text

ostatné | 8. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava od 3.8.2017, 12:00 hod. do odvolania.

celý text

ostatné | 3. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Futbalový turnaj

Obec Brestovec a TJ Brestovec Vás pozývajú na V. ročník medzinárodného futbalového turnaja "O majstra Bielych Karpát" dňa 29.7.2017 na ihrisku pod Solniskom. celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 26.7.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať, aby sme nevyvážali vzduch. celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov. celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 28.6.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať, aby sme nevyvážali vzduch. celý text

ostatné | 26. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 28.6.2017 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 21. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Naučme sa zošliapavať odpad pred vyhodením

V našej obci odvážame aj vzduch v nepopučených PET fľašiach, nápojových kartónoch, plechovkách alebo krabiciach, máme pre Vás riešenie.


celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Cyklistické preteky

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom upozorňuje občanov, že dňa 10.6.2017 v čase od 15,00 hod do 16,45 hod. bude v kopaničiarskom regióne prechádzať tretia etapa medzinárodných cyklistických pretekov „ Okolo Slovenska 2017“.
Z tohto dôvodu žiadame občanov o ich toleranciu a tiež ich žiadame, aby rešpektovali pokyny usporiadateľov, pokyny príslušníkov Policajného zboru a ostatných osôb vykonávajúcich zabezpečenie pretekov. Samotní pretekári budú sprevádzaní motorovými vozidlami, motocyklami a vozidlami Policajného zboru.
Z dôvodu bezpečnosti pretekárov a občanov žiadame, aby občania a diváci v priebehu uzatvorenia ciest pred príchodom pretekárov a počas samotného priebehu pretekov nevstupovali osobne a ani motorovými vozidlami či inak, napr. bicyklami na komunikácie, po ktorých pretek pôjde. Zvlášť upozorňujeme na starších ľudí a deti. Pretekári sa budú presúvať cez obec Poriadie cez Starú Myjavu, Brestovec, Myjavu na Vrbovce a späť cez Turú Lúku na Myjavu, kde budú pokračovať v smere na Brezovú pod Bradlom. Upozorňujeme občanov, aby v čase priebehu pretekov zabezpečili uzatvorenie svojich brán do dvorov a záhrad, aby neprišlo k vybehnutie voľne sa pohybujúcich domácich zvierat – hlavne psov.
Samotné obmedzenie v doprave bude trvať len nevyhnutnú dobu.
Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie. Bližšie informácie sú zverejnené na www.okoloslovenska.com - 3 etapa.
celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 31.5.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
celý text

ostatné | 29. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 27.4.2017 až 2.5.2017, t.j. od štvrtka do utorka, bude pri obecnom úrade umiestnený kontajner na zber veľkoobjemového odpadu. Do tohto kontajnera môžete priviesť nasledovné:

matrace, koberce, starý nábytok, plastový nábytok, kočíky, dáždniky, keramické umývadlá a záchody, staré topánky a pod..celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 24.4.2017 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Zbierať sa bude:

železo, autobatérie, akumulátory, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a farieb, chladničky, práčky, sporáky, žiarivky, televízory a rôzna elektronika.

Prosíme občanov, aby všetok odpad vyložili pred rodinné domy k miestnym komunikáciám, odkiaľ sa bude zvážať.

celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Prijímanie detí do materskej školy

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom určili čas prijímania detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 od 15. mája 2017 do 31. mája 2017 v čase od 8:00 do 15:00 hod.. Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú vytvorené v materskej škole vhodné podmienky, ktoré určí riaditeľka školy. celý text

ostatné | 19. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 26.4.2017 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci.
celý text

ostatné | 19. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber papiera, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 27.3.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber papiera a kovových obalov. Noviny, časopisy, reklamné letáky, stlačené krabice a kartóny v modrých igelitových vreciach a kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal v červených igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom. celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 22.3.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozor na jarné spaľovanie a vypaľovanie

Vážení spoluobčania,
najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Hasiči každoročne zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaním trávy. Rozdiel medzi spaľovaním a vypaľovaním je v tom, že vypaľovaním sa rozumie vypaľovanie porastu na koreni (najčastejšie je to vypaľovanie trávy na lúke) a spaľovaním je spaľovanie materiálu či odpadu, ktorý je zrezaný a uložený na kôpku. Vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané! celý text

ostatné | 15. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

„MIJAFSKÉ HRTÁNKI“

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK, vás pozýva na podujatie venované tradičných myjavským obradovým cestovinám veľkonočného obdobia. Podujatie sa uskutoční dňa 4. apríla 2017 o 18.00 h v malej nácvikovej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave. Myjafské hrtánki si budete môcť vlastnoručne vyrobiť na tradičnom náradí. Prezradíme vám tajomstvá výrobných postupov a zaujímavosti z ich histórie. celý text

ostatné | 14. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Kalendár podujatí na marec 2017

Kalendár podujatí celý text

ostatné | 2. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Výzva k všetkým vlastníkom nehnuteľností

Západoslovenská distribučná, a.s. ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností na orez, prípadne výrub stromov celý text

ostatné | 27. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 22.2.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

23.2.2017 celý text

ostatné | 16. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Kalendár vývozu separovaného odpadu v roku 2017

Kalendár vývozu separovaného odpadu v roku 2017 celý text

ostatné | 30. 12. 2016 | Autor:

Zberná nádoba na šatstvo

Oznamujeme občanom, že v našej obci v časti u Petrášov je umiestnený kontajner - zberná nádoba na šatstvo, textílie, obuv a hračky. Nádoba je jasne označená pre aký druh odpadu je určená a návodom na jej užívanie. Frekvencia vyprázdňovania zbernej nádoby je dohodnutá s firmou Peter Kucharčík, Lichardova 3, Žilina, ktorá na vlastné náklady zabezpečí zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodňovanie komunálnych zložiek minimálne jeden raz za dva týždne celý text

ostatné | 4. 4. 2016 | Autor:
prvá
z 6
ďalší posledná