Obsah

Petícia za zaradenie Nemocnice s poliklinikou Myjava do II. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc

Typ: ostatné
Trenčiansky samosprávny kraj pripravilo petičnú akciu za preradenie NsP Myjava a Nemocnice na okraji mesta v Partizánskom do II. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc na Slovensku.

 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodlo o podmienenom zaradení nemocníc do siete kategorizovaných nemocníc a 30. 12. 2022 zverejnilo prvý zoznam kategorizovaných nemocníc. V rámci tohto zoznamu bola zaradená Nemocnica s poliklinikou Myjava, so sídlom Staromyjavská 59, 907 01 Myjava do I. úrovne nemocníc.

O vážnosti situácie a možných dopadoch novej kategorizácie nemocníc na dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov okresu Myjava a okolitých obcí minimálne v rozsahu súčasnom, rokovali starostovia a primátori na zasadnutí Združenia miest a obcí Myjavského regiónu a dohodli sa na podpore jedinej miestnej nemocnice v prospech svojich občanov ako aj širokého okolia.

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa nachádzajú dve takéto ohrozené nemocnice. Jedine pri zachovaní NsP Myjava v II. úrovni nemocníc bude dodržaná podmienka podľa zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, v zmysle ktorej najmenej 90% poistencov má čas dojazdu do nemocnice II. úrovne alebo vyššej do 30 minút a najviac 1,5% poistencov má čas dojazdu do nemocnice II. úrovne alebo vyššej nad 45 minút.

Petičné hárky sú prístupné počas úradných hodín na Obecnom úrade v Brestovci. 

Upozornenie, ako petičný hárok správne vyplniť, aby bol váš podpis platný:

  • Príslušné kolónky meno a priezvisko/názov, adresa pobytu/sídlo vypĺňajte čitateľne a kompletne, bez skratiek.
  • Petičné hárky sami nečíslujte, túto kolónku na ľavej spodnej strane nechajte prázdnu.
  • Petíciu vypĺňajte a podpisujte len raz, aby nedošlo k duplicite vášho podpisu. To platí aj v prípade, ak by organizátori náhodou spustili jej online formu. Pokiaľ budete mať v tom čase petíciu podpísanú, do elektronickej formy sa už nezapájajte.

Hárky na stiahnutie:


Príloha

Vytvorené: 1. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 1. 2. 2023 11:26
Autor: Správce Webu