Obsah

Registrácia chovov ošípaných

Typ: ostatné
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, vecne a miestne príslušná podľa zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, informuje v súvislosti s registráciou chovov ošípaných.

Dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým mala Slovenská republika udelenú výnimku na registráciu chovu s jednou ošípanou. Podľa článku 1 uvedeného rozhodnutia komisie je táto výnimka zrušená.

Preto všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa legislatívy registrované.

Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej a potravinovej správe Nové Mesto nad Váhom na telefónnom čísle 032/2856022.


Vytvorené: 21. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2018 13:11
Autor: Správce Webu