Obsah

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky MŠ Brestovec

Typ: ostatné
Obec Brestovec v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy Materská škola, Brestovec 147, 907 01 Myjava

Termín podania žiadosti: do 14:00 hod. dňa 20.5.2019 - rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Brestovci.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ, riaditeľ MŠ“. Doručiť osobne alebo poštou na Obecný úrad Brestovec, Brestovec č. 273, 907 01 Myjava.


Príloha

Vytvorené: 26. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 5. 2019 11:14
Autor: Správce Webu