Obsah

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Typ: ostatné
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava od 3.8.2017, 12:00 hod. do odvolania.


Prílohy

Vytvorené: 3. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2017 10:59
Autor: Správce Webu