Obsah

Výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec

Typ: ostatné
Obec Brestovec zrealizovala projekt s názvom „Výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec“ s kódom 309070 AIJ 2 podporeného z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 26 130,72 EUR. Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu SR a predstavuje sumu 24 824,18 EUR.

Cieľom projektu bola výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec. Altánok predstavuje jednopodlažný objekt, osadený na stĺpových drevených konštrukciách. Celkové pôdorysné rozmery objektu sú 9,95 x 11,95 m. Základy objektu sú na základových pätkách. Strecha je sedlová, tvorená dreveným krovom. Skladba strechy je s klasickým poradím vrstiev, bez zateplenia, s betónovou strešnou krytinou. Novovybudovaný rekreačný altán vznikol v oddychovej zóne obce Brestovec, v ktorej sa momentálne nachádza napríklad tenisový kurt, menší altánok, húpačky, taktiež pódium s betónovou plochou pre usporadúvanie rôznych podujatí. V blízkosti tejto oddychovej zóny vedie tiež cyklotrasa. Novopostavený rekreačný altán tak vytvoril ideálne miesto pre oddych cyklistov ale aj pre trávenie voľného času obyvateľov i návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa prispelo k zvýšeniu atraktivity územia pre potreby cestovného ruchu. Projekt vytvorí podmienky pre rozvoj ďalších aktivít a služieb, čím bude zabezpečená jeho udržateľnosť.

Projekt je podporený v rámci Opatrenia 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach a Podopatrenia 7.5. - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Projekt bol podaný do výzvy vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou - Kopaničiarsky región s kódom MAS_038/7.5./1.

Obdobie realizácie projektu: 4/2022 – 8/2022

Odkaz na webové sídlo poskytovateľa: www.apa.sk

 


Príloha

Vytvorené: 10. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 10. 11. 2022 17:51
Autor: Správce Webu