Obsah

Zápis detí do Materskej školy v Brestovci na školský rok 2021/2022

Typ: ostatné
V termíne od 3. mája do 14. mája 2021 v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod. prijímame v materskej škole žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa.

 

 

Materská škola Brestovec, Brestovec 147, 907 01 Myjava

Oznam k zápisu detí do Materskej školy v Brestovci na školský rok 2021/2022

 

V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/ 2008 Z. z., ako aj v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z.,  riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom určili miesto a termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2021/2022 nasledovne:

V termíne od 03. mája do 14. mája 2021 v čase od 10:00 do 15:00 hod. prijímame v materskej škole žiadosti zákonných zástupcov spolu s potvrdením o zdravotnom stave (spôsobilosti) dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 Podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie podľa §59 školského zákona

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • prednostne dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.augusta 2021
  • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné podmienky.

Podmienkou prijatia dieťaťa je:

- zvládnuť základné hygienické a sebaobslužné návyky – používanie WC (nepoužíva plienky),  umýva  a utiera si ruky, používa vreckovku,

- samostatne jesť (používa lyžicu) a piť z hrnčeka,

- malo by byť pri obliekaní aktívne,

- má si poznať svoje veci,

- malo by sa na určitý čas zaobísť bez rodičov.

 

V žiadosti rodič uvedie kto ju podáva, akej veci sa týka a čo žiada. Formulár pre rodičov má k dispozícii  materská škola. Akceptujeme i vlastný formulár rodiča.

 

Podávanie žiadostí sa bude organizovať bezprítomnosti detí nasledovne:

- osobne s dodržaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia (platný negatívny test, alebo potvrdenie     o výnimke z testovania, prekrytie dýchacích ciest respirátorom),

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy.


Vytvorené: 25. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 25. 4. 2021 22:01
Autor: Správce Webu