Obsah

Správy

VÝSLEDKY HLASOVANIA VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

Výsledky hlasovania vo voľbách do samosprávy obce celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Brestovci

Zoznam zaregistrovaných kandidátov celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie e-mailovej adresy

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:
obecbrestovec@stonline.sk

celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie počtu obyvateľov obce

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona ku dňu 10.7.2018 zverejňujeme počet obyvateľov obce - 965 obyvateľov.

celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko dňa 6. júla 2018 vyhlásil podľa čl. 89 ods.2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods.1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov termín voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor: Správce Webu