Obsah

Kontakty

Adresa

Obecný úrad Brestovec

Brestovec  č. 273
907 01 Myjava

 

Fakturačné údaje:

OBEC BRESTOVEC
Brestovec  č. 273

907 01  Myjava

IČO: 00 309 435
DIČ: 2021081425

IČ DPH: SK2021081425
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Myjava

číslo účtu: IBAN SK82 0200 0000 0000 0522 3182 

 

Starosta

Ján Petráš

tel.kont.: 034/6215922, 034/6541098, 034/3811227

mobil: 0908 783 804
e-mail: obec@brestovec.sk

 

Pracovníci OcÚ:

Ing. Adela Vdoviaková - účtovníčka
Darina Dugová - administratívna pracovníčka
Anna Zemanová - pokladníčka
Pavol Kubík – lesník

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 12:00      13:00 – 15:30
Utorok 8:00 – 12:00      13:00 – 15:30
Streda 8:00 – 12:00      13:00 – 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 8:00 – 12:00      13:00 – 14:00

Obedňajšia prestávka od 12:00 hod. do 13:00 hod..

 

Pestovateľská pálenica Brestovec

tel.kont.: 034/6215930