Obsah

Kontakty

Adresa

Obecný úrad Brestovec

Brestovec  č. 273
907 01 Myjava

 

Fakturačné údaje:

OBEC BRESTOVEC
Brestovec  č. 273

907 01  Myjava

IČO: 00 309 435
DIČ: 2021081425

IČ DPH: SK2021081425
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Myjava

číslo účtu: IBAN SK82 0200 0000 0000 0522 3182 

 

Starosta

Ing. Dušan Duga

tel.: 034/6215922, 034/6541098, 034/3811227

mobil: 0908 783 804
e-mail: obecbrestovec@stonline.sk

 

Pracovníci OcÚ:

Jaroslava Coufalíková - účtovníčka
Darina Dugová - administratívna pracovníčka
Anna Zemanová - pokladníčka
Pavol Kubík – lesník

 

Úradné hodiny

Pondelok          7:30 – 15:30 
Utorok          7:30 – 15:30
Streda          7:30 – 17:00
Štvrtok          7:30 – 15:30
Piatok          7:30 – 14:00