Obsah

Správy

Príkaz starostu č. 2/2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu a prijímanie preventívnych opatrení vo vzťahu k vírusu COVID 19 a opatreniam prijatým Vládou Slovenskej republiky a usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, postupu pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia vydal starosta obce príkaz č.2/2020.

celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie - povinnosť nosiť rúška na verejnosti
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb
celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Kancelária ZMOS - aktuálne informácie COVID - 19, 25.3.2020

Aktuálne informácie COVID-19 celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Kancelária ZMOS - aktuálne informácie COVID - 19, 24.3.2020

Aktuálne informácie COVID-19 celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID 19 - aktualizácia č. 5

Aktualizácia č. 5 celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie o vyhlásení núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SR č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia k vyplácaniu sociálnych dávok

Informácia a usmernenie celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie, doplnenie celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Obmedzenie stránkových hodín

Obmedzenie stránkových hodín
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornenie - Koronavírus na Slovensku - COVID-19

Dávame vám do pozornosti novú webovú stránku, ktorú kvôli pandémii koronavírusu COVID-19 zriadil štát. Nájdete tu všetky dôležité a potrebné aktuálne informácie, ktoré sa vás v súvislosti s nákazou, jej šírením, prevenciou a ochranou pred ňou môžu týkať. Dajte vedieť aj svojím blízkym, priateľom, kolegom...

https://korona.gov.sk/

celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Obmedzenie autobusových spojov SAD Trenčín

Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 o uzatvorení školských zariadení v termíne od 13.3.2020 do platnosti rozhodnutia o uzavretí školských zariadení budú autobusové spoje premávať v prázdninovom režime t.j. nebudú premávať spoje s označením: SAD Trenčín: x10.
Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x34, x38 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny). V zaujme ochrany zdravia vodičov, Vás žiadame neobsadzovať prvý rad sedadiel za vodičom.
celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Príkaz starostu č. 1/2020

Milí spoluobčania, vzhľadom na súčasnú situáciu a prijímanie preventívnych opatrení vo vzťahu k vírusu COVID 19 a opatreniam prijatým Vládou Slovenskej republiky a usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal starosta obce príkaz č. 1/2020.
celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie v súvislosti s koronavírusom v NsP Myjava

Usmernenie v súvislosti s koronavírusom v Nemocnici s poliklinikou Myjava celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zákaz návštev nemocnice

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 2 zákona č.
71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu, nakoľko to
vyžaduje naliehavý všeobecný záujem na ochranu verejného zdravia ľudí.

celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia na zníženie rizika infekcie koronavírusom

Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu.
Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým lakťom.
Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu
s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky.
Mäso a vajíčka dôkladne prevarte.
Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o povinnej karanténe

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu