Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Nové opatrenia - vyhláška č. 26, 27 celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenia celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmenené opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Zmeny opatrení ÚVZ SR - prevádzky celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Zmeny opatrení ÚVZ SR celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Zmeny opatrení ÚVZ SR celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach

Usmernenie ÚVZ SR celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Zmeny opatrení UVZ SR celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Nové opatrenia,ktoré platia od 1. mája 2020 od 7.00 hod.. celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie ÚVZ SR pre vonkajšie športoviská

Usmernenie ÚVZ SR na využívanie vonkajších športovísk celý text

ostatné | 30. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Odporúčané postupy v prípade osôb s opakovaným pozitívnym laboratórnym výsledkom na COVID-19 v karanténnych zariadeniach

Opatrenia v prípade pozitívneho výsledku pokračuje povinná karanténa osoby do 2 negatívnych výsledkov na COVID-19. celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie - upravuje vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok S účinnosťou od 22. apríla 2020. celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - povinné nosenie rúšok na verejnosti od dňa 21.4.2020 do odvolania. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - platné od 20.4.2020, 7:00 hod.. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

UZNESENIE VLÁDY SR č. 233/2020

Uznesenie Vlády SR číslo 233/2020 - bude dňa 18.04.2020 v čase 00:00 na území Slovenskej republiky vyhlásený rozšírený NÚDZOVÝ STAV. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zabezpečenie objednania si potravín pre dôchodcov

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 174/2020 zo dňa 27.3.2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS -CoV-2 na území Slovenskej republiky obec zriaďuje linku pre osamelých dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín:

Tel. kont.: 034/6215922 celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 - na rozšírenie núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207
zo dňa 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie ÚVZ SR platné od 6. apríla 2020 - 7:00 hod. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika SR - aktualizácia č. 6

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Režimové opatrenia hlavného hygienika SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie Vlády SR č. 169 zo dňa 27.3.2020

Uznesenie Vlády SR č. 169 zo dňa 27.03.2020, na základe ktorého bol rozšírený núdzový stav s platnosťou 28.03.2020 v čase 00:00 hod. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie o zákaze spoločenských podujatí

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Príkaz starostu č. 2/2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu a prijímanie preventívnych opatrení vo vzťahu k vírusu COVID 19 a opatreniam prijatým Vládou Slovenskej republiky a usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, postupu pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia vydal starosta obce príkaz č.2/2020.

celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie - povinnosť nosiť rúška na verejnosti
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb
celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Kancelária ZMOS - aktuálne informácie COVID - 19, 25.3.2020

Aktuálne informácie COVID-19 celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Kancelária ZMOS - aktuálne informácie COVID - 19, 24.3.2020

Aktuálne informácie COVID-19 celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID 19 - aktualizácia č. 5

Aktualizácia č. 5 celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie o vyhlásení núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SR č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná