Obsah

Vitajte na stránkach obce Brestovec

 

Som veľmi rád, že Ste pri potulkách na internete zablúdili do našej malej obce Brestovec, ktorá sa nachádza v severnej časti Myjavskej pahorkatiny na úpätí Bielych Karpát pod masívom Javoriny 4 km severne od Myjavy. Zo severnej strany je Brestovec lemovaný pohorím Biele Karpaty a tu tiež hraničí s Českou republikou.

Brestovec sa vyvíjal postupne z niekoľkých roztratených poddanských usadlostí. Po odčlenení od Myjavy sa v roku 1955 stal strediskovou obcou okolitých kopaníc. Z architektonických pamiatok sa zachovalo niekoľko pôvodných ľudových obytných a hospodárskych budov z 19. storočia.

Osady obce sú rozložené na pahorkoch a v dolinách, ktoré spája viac než 30 km miestnych komunikácií. Brestovec je veľmi zaujímavá súčasť Myjavskej pahorkatiny, popretkávaná mnohými turistickými chodníkmi. V katastri obce je mnoho chalúp, v ktorých trávia svoje dovolenky ľudia z rôznych kútov Slovenska.

 

Ing. Dušan Duga, starosta

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trenčiansky
Okres Myjava
Región Myjava
Počet obyvateľov 937
Rozloha 1734 ha
Prvá písomná zmienka 1955

mapa

Aktuality

17.07.2018

Spoločná obecná úradovňa bude presťahovaná

Spoločná obecná úradovňa v Myjave touto cestou informuje občanov obcí Brestovec, Stará Myjava, Poriadie, Rudník, Hrašné, Kostolné, Krajné, Podkylava, Jablonka, Polianka, Vrbovce a Chvojnica, že Mestský úrad v Myjave, so sídlom Nám. M. R. Śtefánika 560/4, ktorý je súčasne aj sídlom Spoločnej obecnej úradovne bude z dôvodu rekonštrukcie budovy úplne uzavretý pre občanov od 26.7.2018 a predbežne do konca septembra 2018. Sťahovanie jednotlivých kancelárii sa začne realizovať už v poslednom júlovom týždni – t.j. už od 23.7.2018. V dňoch 26.7. a 27.7.2018 z dôvodu úplného vysťahovania kancelárií už nebude otvorená pre stavebníkov ani Spoločná obecná úradovňa, ktorá sídli v budove MsÚ. Priestory, v ktorých budeme dočasne fungovať počas rekonštrukcie MsÚ Myjava aj pre stavebníkov z Vašich obcí budú na adrese Trokanova ulica č. 42/3 v Myjave - budova bývalého strojárskeho učilišťa – v priestoroch, kde sa v minulosti vydávali vodičské a občianske preukazy, cestovné pasy. Telefonický kontakt na SOÚ bude zachovaný 034/6907211. Úradné hodiny pre Spoločnú obecnú úradovňu zostanú zachované: Pondelok, Utorok, Streda v čase od 8:00 - 16:00 hod., piatok v čase od 7:00 hod. – 15:00 hod., ŠTVRTOK ZOSTÁVA NESTRÁNKOVÝ DEŇ. Od 30.7.2018 sa budeme nachádzať už na Trokanovej ulici 42/3. Ostatné kontakty na jednotlivé odbory MSÚ v presťahovaných priestoroch na Trokanovej ulici sú zverejnené na stránke Mesta Myjava : www.myjava.sk

Detail Aktuality

10.07.2018

Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Detail Komunálne voľby 2018

10.07.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko dňa 6. júla 2018 vyhlásil podľa čl. 89 ods.2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods.1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov termín voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 10. novembra 2018.

Detail Komunálne voľby 2018

10.07.2018

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 11.7.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom. Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas.

Detail Aktuality

04.07.2018

Výluka na úseku Myjava - Vrbovce - Veselí nad Moravou

Správca železničnej infraštruktúry ŽSR bude realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Myjava-Vrbovce v dňoch 9. júla - 12. júla 2018 a Vrbovce - Veselí nad Moravou v dňoch 5. júla - 31. augusta 2018. V dôsledku výluky budú vlaky na tomto úseku nahradené autobusmi. Železničná zastávka Brestovec nebude pri vlaku Os 3104 v dňoch 9.-12.7.2018 obsluhovaná, viď príloha.

Detail Aktuality