Obsah

Základná škola Brestovec

Kontakt:

ZŠ Brestovec
Brestovec 147
907 01 Myjava

tel.: 034/ 621 59 24
e-mail: zsbrestovec@gmail.com
www.zsbrestovec.edu.sk

Futbalový klub Jednota Brestovec

Futbalový klub Jednota Brestovec vznikol v r. 1951. Vtedy sa volal DŠO /Dobrovolná športová organizácia/ a zakladajúci členovia boli: Samuel Duga od Ticháčkov, Pavol Pekník od Ticháčkov, Samuel Deván od Pánikov, Tomáš Duroška a Karol Teren - učiteľ v Brestovci. Od tých čias mužstvo hralo striedavo od 4. po 2. triedu oblastných súťaží, prežilo niekoľko reorganizácií v rámci okresu Senica, neskôr v pôsobnosti Trenčianskeho kraja. V súčasnej dobe hráme v 2. triede JUH v rámci Oblastného futbalového zväzu Trenčín. Internetové stránky futbalového klubu FK Brestovec nájdete na adrese:
www.fkbrestovec.szm.sk