Obsah

Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.

Erb obce

Erb obce Brestovec korení v dvoch východiskách. Keďže Brestovec vznikol v roku 1955 odčlenením od Myjavy, s ktorou dovtedy tvoril jednotu, sa prvým východiskom pre tvorbu jeho erbu stal erb Myjavy. Ten pôvodne v 16. storočí pozostával z modrého štítu so striebornou, kolmo postavenou rybou. Erb Myjavy bol až v 19. stor. doplnený o ďalšie motívy a r. 1985 upravený do dnešnej podoby. Druhým východiskom tvorby erbu Brestovca je hovoriaci motív dvoch brestových vetvičiek, vyjadrujúcich pomenovanie obce.

Erb obce Brestovec má teda túto podobu:
V modrom štíte strieborná ryba v zlatej zbroji, popri hlave z oboch strán sprevádzaná zlatými brestovými trojlistými vetvičkami.

Vlajka obce

Vlajka obce Brestovec pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej 1/9, modrej 1/9, žltej 2/9, modrej 1/9, žltej 2/9, modrej 1/9 a bielej 1/9. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce

Pečať obce Brestovec je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC BRESTOVEC. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.