Obsah

Prehľad správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Prehľad správnych konaní

 

Prehľad poplatkov za prenájom KD a hlásenie v MR

Prenájom KD a poplatky za hlásenie v MR.pdf (273.86 kB)