Obsah

Samospráva obce

Starosta obce: Ing. Dušan Duga

Zástupca starostu: Štefan Vachula
 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Samuel Hôždala  (obvod Brunov, U Hôždalov, Peknícka dolina, U Bucalov, U Pecnov, časť Kopánka, Poľana)

 

Miriam Jancová (obvod Kržle, U Janišov, U Petrášov súpisné čísla 82 – 139 a súpisné čísla od 550, po 570)


Jana Malková (obvod Brestovec - stred súpisné čísla 142 – 202 a súpisné čísla 205, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 225, 272, 276)

 

Robert Petráš (obvod Brestovec súpisné čísla  203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 224, – 270, 275, 296, 297, 298, Dúbravčíkov vršek, U Kadlecov, U Pánikov, U Kavických)


Monika Vaculová (obvod U Ticháčkov, U Svitkov)

 

Štefan Vachula (obvod U Vdoviakov, Rovina, U Majtánov, Štemberek)


Katarína Vrbová (obvod Svinárky, U Pagáčov, Brestovec - časť Kopánky,  Lieštie)

 

 

Odmena zástupcu starostu obce Odmena zástupca starostu obce Brestovec.pdf (214.27 kB)
 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 812
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 499
Počet odovzdaných obálok: 499
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 481
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 7
Počet zvolených poslancov: 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 493

Za starostu obce bol zvolený:

Ing. Dušan Duga s počtom hlasov 280

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

obvod č. 1
Štefan Vachula - s počtom hlasov 191
Róbert Petráš - s počtom hlasov 178
Miriam Jancová - s počtom hlasov 159
Jana Malková - s počtom hlasov 141

obvod č. 2
Katarína Vrbová - s počtom hlasov 91
Samuel Hôždala - s počtom hlasov 79
Monika Vaculová- s počtom hlasov 68

 


Účasť voličov v percentách: 61,45 %

Ďalšie poradie kandidátov na starostu:

Ján Petráš - s počtom hlasov    213

Ďalšie poradie poslancov:

obvod č. 1

Roman Vojtek - s počtom hlasov 136
Ján Blanárik - s počtom hlasov 130
Adama Kováč- s počtom hlasov 50

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014

 

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 789
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 321
Počet odovzdaných obálok: 321
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 305
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 7
Počet zvolených poslancov: 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 292

Za starostu obce bol zvolený: Ing. Dušan Duga s počtom hlasov 292


Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

obvod č. 1
Dana Vidová, nezávislý kandidát - s počtom hlasov 152
Ján Petráš, nezávislý kandidát - s počtom hlasov 139
Miroslav Petráš, SDS - s počtom hlasov 136
Štefan Dúbrava, SDS - s počtom hlasov 134

obvod č. 2
Ing. Peter Nikodem, SZS - s počtom hlasov 76
Vladimír Redecha, SDS - s počtom hlasov 72
Štefan Duga, SDS- s počtom hlasov 65

Účasť voličov v percentách: 40,68