Obsah

Samospráva obce

Starosta obce: Ing. Dušan Duga

Zástupca starostu: Dana Vidová


Poslanci obecného zastupiteľstva:

Štefan Duga (obvod U Ticháčkov, U Svitkov)

Štefan Dúbrava (obvod Kržle, U Janišov, U Petrášov súpisné čísla 82 – 139 a súpisné čísla 550, 551, 559)

Ing. Peter Nikodem (obvod Brunov, U Hôždalov, Peknícka dolina, Poľana)

Ján Petráš (obvod Brestovec - stred súpisné čísla 142 – 201 a súpisné čísla 205, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 225, 272, 276)

Miroslav Petráš (obvod Brestovec súpisné čísla 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 224, – 270, 275, 296, Dúbravčíkov vršek, U Kadlecov, U Kavických)

Vladimír Redecha (obvod Svinárky, U Pagáčov, Brestovec -časť Kopánky, U Bucalov, U Pecnov, Kopánka, Lieštie)

Dana Vidová (obvod U Vdoviakov, Rovina, U Majtánov, U Pánikov, Štemberek)

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 789
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 321
Počet odovzdaných obálok: 321
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 305
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 7
Počet zvolených poslancov: 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 292

Za starostu obce bol zvolený: Ing. Dušan Duga s počtom hlasov 292


Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

obvod č. 1
Dana Vidová, nezávislý kandidát - s počtom hlasov 152
Ján Petráš, nezávislý kandidát - s počtom hlasov 139
Miroslav Petráš, SDS - s počtom hlasov 136
Štefan Dúbrava, SDS - s počtom hlasov 134

obvod č. 2
Ing. Peter Nikodem, SZS - s počtom hlasov 76
Vladimír Redecha, SDS - s počtom hlasov 72
Štefan Duga, SDS- s počtom hlasov 65

Účasť voličov v percentách: 40,68