Obsah

Mesačné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie Stiahnuté: 53x | 11.02.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - studňa Stiahnuté: 540x | 08.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 779x | 26.09.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 620x | 08.02.2017

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 568x | 08.02.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 9x | 03.11.2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - lekársky nález Stiahnuté: 5x | 03.11.2020

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu - studňa Stiahnuté: 586x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčky Stiahnuté: 554x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 550x | 08.02.2017

Žiadosť o príspevok na stravovanie Stiahnuté: 489x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na stavbu MZZO Stiahnuté: 539x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 524x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 568x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby Stiahnuté: 551x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 557x | 08.02.2017

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 482x | 08.02.2017

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 184x | 18.01.2019

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 516x | 08.02.2017

Žiadosť stavebníka o určenie /zmenu, zrušenie/ súpisného čísla Stiahnuté: 520x | 08.02.2017

Stránka

  • 1