Obsah

Mesačné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie Stiahnuté: 174x | 11.02.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 1,286x | 26.09.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 782x | 08.02.2017

Prehlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 762x | 21.04.2022

Žiadosť - Návrh na kolaudáciu vodnej stavby - studňa Stiahnuté: 100x | 18.01.2022

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 166x | 03.11.2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - lekársky nález Stiahnuté: 217x | 03.11.2020

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčky Stiahnuté: 688x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie vodnej stavby a odber podzemných vôd Stiahnuté: 101x | 18.01.2022

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 692x | 08.02.2017

Žiadosť o príspevok na stravovanie Stiahnuté: 626x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na stavbu MZZO Stiahnuté: 685x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 655x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 766x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby Stiahnuté: 150x | 08.04.2021

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 699x | 08.02.2017

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 599x | 08.02.2017

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 387x | 18.01.2019

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 625x | 08.02.2017

Žiadosť stavebníka o určenie /zmenu, zrušenie/ súpisného čísla Stiahnuté: 651x | 08.02.2017

Stránka

  • 1