Obsah

Mesačné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie Stiahnuté: 150x | 11.02.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 1202x | 26.09.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 747x | 08.02.2017

Prehlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 724x | 21.04.2022

Žiadosť - Návrh na kolaudáciu vodnej stavby - studňa Stiahnuté: 60x | 18.01.2022

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 138x | 03.11.2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - lekársky nález Stiahnuté: 178x | 03.11.2020

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčky Stiahnuté: 655x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie vodnej stavby a odber podzemných vôd Stiahnuté: 61x | 18.01.2022

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 646x | 08.02.2017

Žiadosť o príspevok na stravovanie Stiahnuté: 600x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na stavbu MZZO Stiahnuté: 647x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 625x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 727x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby Stiahnuté: 121x | 08.04.2021

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 667x | 08.02.2017

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 573x | 08.02.2017

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 335x | 18.01.2019

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 603x | 08.02.2017

Žiadosť stavebníka o určenie /zmenu, zrušenie/ súpisného čísla Stiahnuté: 615x | 08.02.2017

Stránka

  • 1