Obsah

Mesačné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie Stiahnuté: 78x | 11.02.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - studňa Stiahnuté: 575x | 08.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 956x | 26.09.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 662x | 08.02.2017

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 614x | 08.02.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 49x | 03.11.2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - lekársky nález Stiahnuté: 51x | 03.11.2020

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu - studňa Stiahnuté: 642x | 08.04.2021

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčky Stiahnuté: 578x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 575x | 08.02.2017

Žiadosť o príspevok na stravovanie Stiahnuté: 522x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na stavbu MZZO Stiahnuté: 570x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 548x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 619x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby Stiahnuté: 21x | 08.04.2021

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 590x | 08.02.2017

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 505x | 08.02.2017

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 230x | 18.01.2019

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 538x | 08.02.2017

Žiadosť stavebníka o určenie /zmenu, zrušenie/ súpisného čísla Stiahnuté: 545x | 08.02.2017

Stránka

  • 1