Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - studňa Stiahnuté: 290x | 08.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 361x | 08.02.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 312x | 08.02.2017

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 300x | 08.02.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 93x | 29.11.2017

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu - studňa Stiahnuté: 299x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčky Stiahnuté: 301x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 297x | 08.02.2017

Žiadosť o príspevok na stravovanie Stiahnuté: 289x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na stavbu MZZO Stiahnuté: 305x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 296x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 271x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby Stiahnuté: 295x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 318x | 08.02.2017

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 283x | 08.02.2017

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 277x | 08.02.2017

Žiadosť stavebníka o určenie /zmenu, zrušenie/ súpisného čísla Stiahnuté: 289x | 08.02.2017

Stránka

  • 1