Obsah

Mesačné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie Stiahnuté: 70x | 11.02.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - studňa Stiahnuté: 561x | 08.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 864x | 26.09.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 653x | 08.02.2017

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 601x | 08.02.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 40x | 03.11.2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - lekársky nález Stiahnuté: 28x | 03.11.2020

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu - studňa Stiahnuté: 619x | 08.04.2021

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčky Stiahnuté: 571x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 565x | 08.02.2017

Žiadosť o príspevok na stravovanie Stiahnuté: 510x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na stavbu MZZO Stiahnuté: 560x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 538x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 598x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby Stiahnuté: 4x | 08.04.2021

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 581x | 08.02.2017

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 496x | 08.02.2017

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 210x | 18.01.2019

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 530x | 08.02.2017

Žiadosť stavebníka o určenie /zmenu, zrušenie/ súpisného čísla Stiahnuté: 537x | 08.02.2017

Stránka

  • 1