Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - studňa Stiahnuté: 325x | 08.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 420x | 08.02.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 355x | 08.02.2017

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 333x | 08.02.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 130x | 29.11.2017

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu - studňa Stiahnuté: 338x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčky Stiahnuté: 328x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 329x | 08.02.2017

Žiadosť o príspevok na stravovanie Stiahnuté: 321x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na stavbu MZZO Stiahnuté: 330x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 337x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 301x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby Stiahnuté: 331x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 346x | 08.02.2017

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 309x | 08.02.2017

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 313x | 08.02.2017

Žiadosť stavebníka o určenie /zmenu, zrušenie/ súpisného čísla Stiahnuté: 328x | 08.02.2017

Stránka

  • 1