Obsah

Mesačné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie Stiahnuté: 64x | 11.02.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - studňa Stiahnuté: 549x | 08.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 799x | 26.09.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 634x | 08.02.2017

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 586x | 08.02.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 31x | 03.11.2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - lekársky nález Stiahnuté: 20x | 03.11.2020

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu - studňa Stiahnuté: 600x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčky Stiahnuté: 565x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 558x | 08.02.2017

Žiadosť o príspevok na stravovanie Stiahnuté: 497x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na stavbu MZZO Stiahnuté: 548x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 532x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 584x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby Stiahnuté: 560x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 569x | 08.02.2017

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 490x | 08.02.2017

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 202x | 18.01.2019

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 523x | 08.02.2017

Žiadosť stavebníka o určenie /zmenu, zrušenie/ súpisného čísla Stiahnuté: 528x | 08.02.2017

Stránka

  • 1