Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - studňa Stiahnuté: 280x | 08.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 347x | 08.02.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 304x | 08.02.2017

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 284x | 08.02.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 83x | 29.11.2017

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu - studňa Stiahnuté: 290x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčky Stiahnuté: 293x | 08.02.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 289x | 08.02.2017

Žiadosť o príspevok na stravovanie Stiahnuté: 275x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na stavbu MZZO Stiahnuté: 297x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 286x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 266x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby Stiahnuté: 286x | 08.02.2017

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 312x | 08.02.2017

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 273x | 08.02.2017

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 270x | 08.02.2017

Žiadosť stavebníka o určenie /zmenu, zrušenie/ súpisného čísla Stiahnuté: 284x | 08.02.2017

Stránka

  • 1