Obsah

 

Kalendár vývozu separovaného odpadu na rok 2023.pdf.pdf (168.45 kB)

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Úroveň vytriedenia KO za rok 2022.pdf (262.18 kB)

 

Údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2022

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2022 (2).pdf (528.95 kB)

 

Údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Údaje o KO z obce.pdf (222.93 kB)

 

Ako správne separovať

SkloPlasty, nápojové kartóny, kovy

sklo

Plasty, nápojové kartóny, kovy