Obsah

 

Pestovateľská pálenica bude otvorená

Obec Brestovec oznamuje, že výroba destilátov v pestovateľskej pálenici  bude  od dňa 8.2.2021 v prevádzke.

Prihlásení pestovatelia, ktorí už mali páliť svoje kvasy v čase uzatvorenia prevádzky, budú páliť s posunom podľa zapísaného poradia. Tieto termíny pálenia si treba vopred dohodnúť telefonicky s pracovníkom pálenice. 

Zároveň upozorňujeme, že z dôvodu ochrany života a zdravia v našej prevádzke sa povoľuje vstup do vnútorných a vonkajších priestorov iba osobe, ktorá sa preukáže certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 5.2.2021 platným 7 dní od testovania. Občania, ktorí prekonali COVID-19 v posledných troch mesiacoch sa preukážu certifikátom, sms-kou  s vykonaním PCR testu  alebo potvrdením od lekára.

 

 

Ak máte záujem o vypálenie kvasu, treba sa nahlásiť:

Pestovateľská pálenica Brestovec   tel. č.  034/6215930

 

 

 

 

Muštáreň

Záujemcovia o muštovanie jabĺk sa môžu prihlásiť osobne v muštárni alebo u p. Viery Dugovej - č. tel. 0907 699 272.

 

Technologický postup pestovateľského pálenia ovocia a návod na obsluhu v Pestovateľskej pálenici Brestovec

Po odovzdaní kvasu do pálenice a predložení žiadosti o výrobu destilátu pestovateľom, pestovateľ čaká na poradie. Kvas zo skládky kvasu sa naleje do destilačného kotla (350 l), ktorý sa zahrieva a varí (cca 2 hod) na 100° C. Kotol je na tuhé palivo - drevo. Kvas v kotle sa mieša pomocou elektromotora. Z destilačného kotla sa kvas odparuje, v chladiči sa para zráža na vodku, ktorá preteká cez epruvetu do nádrže na vodku. Po vyvarení kvasu sa výpalky vypustia do žumpy. Potom nasleduje rektifikácia. Vodka samospádom pretečie do rektifikačného kotla na tuhé palivo, ktorá sa pomaly zahrieva a varí. Para z vodky prechádza cez chladič, kde sa zráža na destilát. V epruvete sa sleduje stupňovitosť- úkvapy a dokvapy, ktoré sa zhromažďujú v nádrži, sa zmerajú a protokolárne zlikvidujú. Z epruvety preteká destilát cez kontrolné liehové meradlo do nerezovej nádoby na destilát. Po rektifikácii sa zbytok vodky z kotla vypustí do žumpy. Zodpovedný pracovník pálenice zmeria stupňovitosť destilátu, vyúčtuje sadzbu dane a za poskytnuté služby a odovzdá pestovateľovi destilát. Hygiena, sanitácia: Pred zahájením sezónneho pálenia ovocného destilátu sa miestnosti pestovateľskej pálenice vylíčia a vymaľujú vápnom, vydezinfikujú. Technologické zariadenie pálenice po kontrole a odstránení závad sa prevarí a preparí lúhom sodným. Každodenne pracovníci pálenice udržiavajú poriadok a čistotu v priestoroch pálenice.

Pestovateľské pálenie

Pestovateľské pálenie

Prevádzkový poriadok - Pestovateľskej pálenice Brestovec

Prevádzkový poriadok