Obsah

Správy

Oznámenie e-mailovej adresy

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

obecbrestovec@stonline.sk celý text

ostatné | 13. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácie pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 hod..

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.
Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.


celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko dňa 1. februára 2019 vyhlásil podľa čl. 89 ods.2 písm.f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods.1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov termín voľby do Európskeho parlamentu a určuje deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu