Obsah

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Typ: ostatné
Obec Brestovec zverejňuje pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

obecbrestovec@stonline.sk







Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

http://www.minv.sk/?nr20-posta2


Žiadosť o voľbu poštou treba  doručiť na adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb - najneskôr 10.1.2020.
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 


Príloha

Vytvorené: 28. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 10. 2019 10:02
Autor: Správce Webu