Obsah

Správy

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Brestovci po schválení miestnou volebnou komisiou. celý text

ostatné | 8. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Informácia pre nezávislých kandidátov

Nezávislý kandidát doručuje kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu obce v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022), zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.

celý text

ostatné | 19. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie v obci Brestovec pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 29. októbra 2022 - Ing. Adela Vdoviaková. celý text

ostatné | 19. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Určenie volebných obvodov

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022.
celý text

ostatné | 14. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určilo dňa 30.6.2022 uznesením č. 39/2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Brestovec na plný pracovný úväzok na celé funkčné obdobie 2022 - 2026.
celý text

ostatné | 14. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený


Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. celý text

ostatné | 15. 6. 2022 | Autor: Správce Webu