Obsah

Bližšie informácie: p. Daša Nálepová, tel. č. 0908 271 571

Obecná knižnica

Obecná knižnica je otvorená od 15:00 - do 17:00 hod. v nasledujúce dni /v nedeľu/:
 

13. 01. 2019                                   21. 07. 2019
03. 02. 2019                                   11. 08. 2019
24. 02. 2019                                   01. 09. 2019
17. 03. 2019                                   22. 09. 2019
07. 04. 2019                                   13. 10. 2019
28. 04. 2019                                   03. 11. 2019
19. 05. 2019                                   24. 11. 2019
09. 06. 2019                                   15. 12. 2019
30. 06. 2019