Obsah

Bližšie informácie: p. Daša Nálepová, tel. č. 0908 271 571

Obecná knižnica

Obecná knižnica je otvorená od 15:00 - do 17:00 hod. v nasledujúce dni /v nedeľu/:
 

12. 01. 2020                                  19. 07. 2020
02. 02. 2020                                  09. 08. 2020
23. 02. 2020                                  30. 08. 2020
15. 03. 2020                                  20. 09. 2020
05. 04. 2020                                  11. 10. 2020
26. 04. 2020                                  01. 11. 2020
17. 05. 2020                                  22. 11. 2020
07. 06. 2020                                  13. 12. 2020
28. 06. 2020