Obsah

 

Obecná knižnica

Obecná knižnica je otvorená od 15:00 - do 16:00 hod. v nasledujúce dni /v nedeľu/:
 

29. 01. 2023                                  30. 07. 2023
26. 02. 2023                                  27. 08. 2023
26. 03. 2023                                  24. 09. 2023
30. 04. 2023                                  29. 10. 2023
28. 05. 2023                                  26. 11. 2023
25. 06. 2023                                  17. 12. 2023 

 

Bližšie informácie: p. Daša Nálepová, tel. č. 0908 271 571