Obsah

Bližšie informácie: p. Daša Nálepová, tel. č. 0908 271 571

Obecná knižnica

Obecná knižnica je otvorená od 15:00 - do 17:00 hod. v nasledujúce dni /v nedeľu/:
 

10. 01. 2019                                   28. 07. 2019
20. 01. 2019                                   18. 08. 2019
03. 02. 2019                                   08. 09. 2019
24. 02. 2019                                   29. 09. 2019
14. 03. 2019                                   20. 10. 2019
05. 04. 2019                                   10. 11. 2019
26. 05. 2019                                   01. 12. 2019
16. 06. 2019                                   22. 12. 2019
07. 07. 2019