Obsah

Bližšie informácie: p. Daša Nálepová, tel. č. 0908 271 571

Obecná knižnica

Obecná knižnica je otvorená od 15:00 - do 17:00 hod. v nasledujúce dni /v nedeľu/:
 

07. 01. 2018                                   15. 07. 2018
28. 01. 2018                                   12. 08. 2018
18. 02. 2018                                   02. 09. 2018
11. 03. 2018                                   23. 09. 2018
01. 04. 2018                                   14. 10. 2018
22. 04. 2018                                   04. 11. 2018
13. 05. 2018                                   25. 11. 2018
03. 06. 2018                                   16. 12. 2018
24. 06. 2018