Obsah

Turistické rozhľadne

logo logo EU

V roku 2009 sme Vás prostredníctvom regionálnych, ale i celoslovenských médií informovali o realizácii projektu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 s názvom „Pozrime sa cez hranice z výšky“. Cieľom projektu, na ktorom sa podieľalo mesto Myjava, obec Brestovec a moravská obec Javorník, bolo vybudovanie troch turistických rozhľadní. Slávnostné otvorenie prebehlo 16. decembra 2009 za účasti pozvaných a predstaviteľov Myjava, Brestovca a Javorníka, ktorí symbolicky prestrihli pásku a odovzdali veže do užívania širokej verejnosti. Na otvorení sa predstavila aj folklórna skupina Kýčer a program pokračoval dobrovoľným turistickým pochodom na trasách medzi tromi rozhľadňami. Dnes si teda môžu návštevníci pozrieť krásy kopaničiarskeho a horňáckeho kraja z vyhliadkovej veže na Hrajkoch v Turej Lúke, na Poľane v Brestovci a z veže Drahy v Javorníku.

Výšky týchto turistických rozhľadní sa pohybujú od 10 do 22 m a predstavitelia obcí, ktoré sa na projekte podieľali veria, že turistické rozhľadne pozitívne ovplyvnia turistickú infraštruktúru v prihraničnom regióne.

Samotný projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú výšku 195.576,00 EUR. Výška poskytnutého finančného príspevku z fondov EÚ je 166.239,60 EUR.

 

Rozhľadne

Rozhľadne predstavujú nový významný objekt aktívneho cestovného ruchu, sú cieľom turistov, milovníkov prírody, pohybovej aktivity a poznávania. Pohľad z rozhľadní je pre návštevníkov nielen neopakovateľným estetickým zážitkom, ale prejaví sa aj v túžbe po všestrannom poznaní videného územia.