Obsah

Späť

Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení a na žiaka cirkevného školského zariadenia na príslušný kalendárny rok so sídlom na území obce Brestovec

Vyvesené: 10. 2. 2022

Dátum zvesenia: 26. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť