Obsah

Späť

Návrh - Dodatok č. 1/2022 k VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení a na žiaka cirkevného školského zariadenia na príslušný kalendárny rok so sídlom na území obce Brestovec

Vyvesené: 21. 1. 2022

Dátum zvesenia: 6. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť