Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - zmeny stavby pred dokončením a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - doručované verejnou vyhláškou

Vyvesené: 24. 2. 2022

Dátum zvesenia: 12. 3. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť