Obsah

Späť

Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania a pozvanie na ústne konanie - Záhradná chatka

Vyvesené: 28. 4. 2022

Dátum zvesenia: 14. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť