Obsah

Späť

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania - L13.0401.20.0007 SA_Brestovec Štemberg, NNK “ SO 01 – NN káblové rozvody

Vyvesené: 16. 6. 2022

Dátum zvesenia: 2. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť