Obsah

Späť

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho jednania spojeného s miestnym zisťovaním

Vyvesené: 25. 1. 2022

Dátum zvesenia: 10. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť