Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - líniová stavba BRESTOVEC-LOKALITA DÚBRAVOVCI ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU

Vyvesené: 16. 6. 2022

Dátum zvesenia: 2. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť