Obsah

Späť

Stavebné povolenie na líniovú stavbu " SA_Brestovec Poľana, VNV, VNK, TS “ SO 01 - Prípojka VN, SO 02 - Rozvod NN , PS 01 - Transformačná stanica VN/NN

Vyvesené: 2. 2. 2022

Dátum zvesenia: 18. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť