Obsah

Späť

Stavebné povolenie - Rodinný dom Brestovec - novostavba, MDDr. Viktor Margitics s manž. PharmDr. Janou

Vyvesené: 5. 4. 2022

Dátum zvesenia: 21. 4. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť