Obsah

Späť

VZN č. 1/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Brestovec

Vyvesené: 10. 2. 2022

Dátum zvesenia: 26. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť