Obsah

Späť

VZN č. č. 2/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

Vyvesené: 23. 8. 2022

Dátum zvesenia: 8. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť