Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.05.2022

Dodatok č. 5 k zmluve zo dňa 29.5.2009 o poskytovaní audítorských sližieb

20/2022

800,00 EUR

RVC Senica

Obec Brestovec

02.05.2022

Dodatok č. DBK/18/06/2195

19/2022

Neuvedené

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Brestovec

25.04.2022

Kúpna zmluva

18/2022

631,00 EUR

Občania

Obec Brestovec

30.03.2022

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

17

708,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Brestovec

24.03.2022

Zmluva o pripojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

16

468,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Brestovec

23.03.2022

Zmluva o bezplatnej výpožičke nebytových priestorov v ZŠ a MŠ Brestovec č. 1 2022

15

Neuvedené

RZ pri MŠ Brestovec, o.z.

Obec Brestovec

07.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2022

14

800,00 EUR

ZO SZZ Brestovec

Obec Brestovec

03.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2022

13

7 000,00 EUR

TJ Jednota Brestovec

Obec Brestovec

02.03.2022

Dodatok k Zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úradovne na rok 2022

12

Neuvedené

Spoločná obecná úradovňa

Obec Brestovec

16.02.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2022

11

150,00 EUR

NsP Myjava

Obec Brestovec

14.02.2022

Dodatok č.1 - k Zmluve o zradení vecného bremena zo dňa 17.12.2021

10

Neuvedené

Viktor Zárecký a manž. Katarína

Obec Brestovec

01.02.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 806277001-2-2021

9

160,00 EUR

Železnice Slovenskej republiky

Obec Brestovec

31.01.2022

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu ZŠ a MŠ

8

Neuvedené

SPP, a.s. Bratislava

Obec Brestovec

31.01.2022

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu OcÚ

7

Neuvedené

SPP, a.s. Bratislava

Obec Brestovec

31.01.2022

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu KD

6

Neuvedené

SPP, a.s. Bratislava

Obec Brestovec

24.01.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AIJ2

5

24 824,18 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Brestovec

14.01.2022

Zmluva o dodaní služieb č. 4/2022

4

Neuvedené

Vlastimil Dornák

Obec Brestovec

14.01.2022

Zmluva o dodaní služieb č. 3/2022

3

Neuvedené

Kuba Jaroslav

Obec Brestovec

14.01.2022

Zmluva o dodaní služieb č. 2/2022

2

Neuvedené

František Sopóci

Obec Brestovec

14.01.2022

Zmluva o dodaní služieb č. 1/2022

1

Neuvedené

Pavol Bičian

Obec Brestovec

22.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2021

46

120,00 EUR

Mesto Myjava

Obec Brestovec

21.12.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0082016

45

Neuvedené

Brantner Slovakia s.r.o.

Obec Brestovec

21.12.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1010062019

44

Neuvedené

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Brestovec

21.12.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky

43

Neuvedené

BVS a.s., Bratislava

Obec Brestovec

17.12.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

42

Neuvedené

Viktor Zárecký a manž. Katarína

Obec Brestovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: