Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.07.2018

Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku tovaru

32

5 165,00 EUR

STAR, spol. s r.o. Myjava

Obec Brestovec

23.07.2018

Zmluva o dielo č. 1/2018

31

25 886,10 EUR

STAS s.r.o. Myjava

Obec Brestovec

20.07.2018

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie č. 1/2018

30

3 972,00 EUR

MEDIPROJEKT spol. s r.o.

Obec Brestovec

18.07.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

29

Neuvedené

TextilEco a.s.

Obec Brestovec

28.06.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

28

336,00 EUR

EKOTEC, spol. s r.o.

Obec Brestovec

28.06.2018

Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu

27

Neuvedené

SPP, a.s. Bratislava

Obec Brestovec

28.06.2018

Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu

26

Neuvedené

SPP, a.s. Bratislava

Obec Brestovec

28.06.2018

Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu

25

Neuvedené

SPP, a.s. Bratislava

Obec Brestovec

28.06.2018

Zmluva č. 55667 o nájme pozemkov

24

58,03 EUR

PD Poriadie

Obec Brestovec

28.06.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

23

Neuvedené

Miroslava Pémová

Obec Brestovec

27.06.2018

Zmluva č. 9/2018 Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina

22

70,00 EUR

Združenie bratstva Čechov a Slovákov

Obec Brestovec

21.06.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000868-003

21

29 500,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Brestovec

07.06.2018

Zmluva č. 8/2018 Mesto Myjava MFF 2018

20

300,00 EUR

Mesto Myjava

Obec Brestovec

28.05.2018

Zmluva č. 38928

19

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Brestovec

25.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

18

Neuvedené

Galileo Corporation

Obec Brestovec

24.05.2018

Kúpna zmluva

17

16,00 EUR

Hidegarda Pecnová

Obec Brestovec

24.05.2018

Dodatok č.3 k zmluve zo dňa 29.5.2009

16

630,00 EUR

RVC Senica

Obec Brestovec

23.05.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

15

474,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Brestovec

22.05.2018

Dodatok číslo 2018/1 k Zmluve o udelení licencie

14

201,59 EUR

Foresta SK, a.s.

Obec Brestovec

17.05.2018

Zmluva č. 6/2018 PZ vlastníkov pôdy Brestovec

13

1 000,00 EUR

PZ vlastníkov pôdy Brestovec

Obec Brestovec

11.05.2018

Zmluva č. 7/2018 CVČ Myjava

12

175,20 EUR

Mesto Myjava

Obec Brestovec

13.04.2018

Zmluva č. 5/2018 NsP Myjava

11

80,00 EUR

NsP Myjava

Obec Brestovec

13.04.2018

Zmluva č. 4/2018 Únia nevidiacich Myjava

10

50,00 EUR

Únia NaSS, ZO Myjava

Obec Brestovec

13.04.2018

Zmluva č. 3/2018 JDS Brestovec

9

700,00 EUR

Jednota dôchodcov Brestovec

Obec Brestovec

13.04.2018

Zmluva č. 2/2018 ZO SZZ Brestovec

8

400,00 EUR

ZO SZZ Brestovec

Obec Brestovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: