Obsah

Dokumenty

Rozpočet na roky 2017 - 2019 schválený

Rozpočet na roky 2017-2019 - príjmy schválený Stiahnuté: 13x

Rozpočet na roky 2017-2019 - výdaje schválený Stiahnuté: 12x

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2017-2019

Rozpočet na roky 2017-2019 - príjmy Stiahnuté: 6x

Rozpočet na roky 2017-2019 - výdaje Stiahnuté: 10x

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2016-2018

Rozpočet na rok 2016 príjmy Stiahnuté: 12x

Rozpočet na roky 2016-2018 - príjmy Stiahnuté: 8x

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavky Stiahnuté: 8x

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavky Stiahnuté: 11x

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na roky 2015 - 2017 - príjmy Stiahnuté: 11x

Rozpočet na roky 2015 - 2017 - výdavky Stiahnuté: 6x

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2015 - 2017

Rozpočet na roky 2015-2017 - príjmy Stiahnuté: 11x

Rozpočet na roky 2015-2017 - výdavky Stiahnuté: 9x

Rozpočet obce na rok 2014

Rozpočet na roky 2014-2016 - príjmy Stiahnuté: 11x

Rozpočet na roky 2014-2016 - výdavky Stiahnuté: 9x

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2014-2016

Rozpočet na roky 2014-2016 - príjmy Stiahnuté: 7x

Rozpočet na roky 2014-2016 - výdavky Stiahnuté: 8x

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2013 - 2015

rozpočet príjmy Stiahnuté: 9x

rozpočet výdavky Stiahnuté: 7x

Rozpočet obce na rok 2012

Kópia - Príjmy - viacrocný rozpocet 2014- 2016 T Stiahnuté: 7x

Kópia - Výdavky - viacrocný rozpocet 2014 - 2016 T Stiahnuté: 8x

Stránka