Obsah

Dokumenty

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Návrh rozpočtu na rok 2018 Stiahnuté: 7x | 28.11.2017

Rozpočet na roky 2017 - 2019 schválený

Rozpočet na roky 2017-2019 - príjmy schválený Stiahnuté: 229x | 01.01.2017

Rozpočet na roky 2017-2019 - výdaje schválený Stiahnuté: 229x | 01.01.2017

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2017-2019

Rozpočet na roky 2017-2019 - príjmy Stiahnuté: 214x | 01.01.2017

Rozpočet na roky 2017-2019 - výdaje Stiahnuté: 206x | 01.01.2017

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2016-2018

Rozpočet na rok 2016 príjmy Stiahnuté: 207x | 01.01.2016

Rozpočet na roky 2016-2018 - príjmy Stiahnuté: 210x | 01.01.2016

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavky Stiahnuté: 210x | 01.01.2016

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavky Stiahnuté: 209x | 01.01.2016

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na roky 2015 - 2017 - príjmy Stiahnuté: 211x | 01.01.2015

Rozpočet na roky 2015 - 2017 - výdavky Stiahnuté: 200x | 01.01.2015

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2015 - 2017

Rozpočet na roky 2015-2017 - príjmy Stiahnuté: 216x | 01.01.2015

Rozpočet na roky 2015-2017 - výdavky Stiahnuté: 208x | 01.01.2015

Rozpočet obce na rok 2014

Rozpočet na roky 2014-2016 - príjmy Stiahnuté: 211x | 01.01.2014

Rozpočet na roky 2014-2016 - výdavky Stiahnuté: 207x | 01.01.2014

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2014-2016

Rozpočet na roky 2014-2016 - príjmy Stiahnuté: 204x | 01.01.2014

Rozpočet na roky 2014-2016 - výdavky Stiahnuté: 207x | 01.01.2014

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2013 - 2015

rozpočet príjmy Stiahnuté: 205x | 01.01.2017

rozpočet výdavky Stiahnuté: 207x | 01.01.2017

Rozpočet obce na rok 2012

Kópia - Príjmy - viacrocný rozpocet 2014- 2016 T Stiahnuté: 200x | 15.02.2017

Stránka