Obsah

Dokumenty

Rozpočet na roky 2017 - 2019 schválený

Rozpočet na roky 2017-2019 - príjmy schválený Stiahnuté: 217x

Rozpočet na roky 2017-2019 - výdaje schválený Stiahnuté: 216x

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2017-2019

Rozpočet na roky 2017-2019 - príjmy Stiahnuté: 206x

Rozpočet na roky 2017-2019 - výdaje Stiahnuté: 201x

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2016-2018

Rozpočet na rok 2016 príjmy Stiahnuté: 202x

Rozpočet na roky 2016-2018 - príjmy Stiahnuté: 204x

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavky Stiahnuté: 204x

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavky Stiahnuté: 204x

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na roky 2015 - 2017 - príjmy Stiahnuté: 206x

Rozpočet na roky 2015 - 2017 - výdavky Stiahnuté: 195x

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2015 - 2017

Rozpočet na roky 2015-2017 - príjmy Stiahnuté: 212x

Rozpočet na roky 2015-2017 - výdavky Stiahnuté: 203x

Rozpočet obce na rok 2014

Rozpočet na roky 2014-2016 - príjmy Stiahnuté: 204x

Rozpočet na roky 2014-2016 - výdavky Stiahnuté: 201x

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2014-2016

Rozpočet na roky 2014-2016 - príjmy Stiahnuté: 199x

Rozpočet na roky 2014-2016 - výdavky Stiahnuté: 200x

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2013 - 2015

rozpočet príjmy Stiahnuté: 201x

rozpočet výdavky Stiahnuté: 203x

Rozpočet obce na rok 2012

Kópia - Príjmy - viacrocný rozpocet 2014- 2016 T Stiahnuté: 195x

Kópia - Výdavky - viacrocný rozpocet 2014 - 2016 T Stiahnuté: 197x

Stránka