Obsah

Vitajte na stránkach obce Brestovec

 

Som veľmi rád, že Ste pri potulkách na internete zablúdili do našej malej obce Brestovec, ktorá sa nachádza v severnej časti Myjavskej pahorkatiny na úpätí Bielych Karpát pod masívom Javoriny 4 km severne od Myjavy. Zo severnej strany je Brestovec lemovaný pohorím Biele Karpaty a tu tiež hraničí s Českou republikou.

Brestovec sa vyvíjal postupne z niekoľkých roztratených poddanských usadlostí. Po odčlenení od Myjavy sa v roku 1955 stal strediskovou obcou okolitých kopaníc. Z architektonických pamiatok sa zachovalo niekoľko pôvodných ľudových obytných a hospodárskych budov z 19. storočia.

Osady obce sú rozložené na pahorkoch a v dolinách, ktoré spája viac než 30 km miestnych komunikácií. Brestovec je veľmi zaujímavá súčasť Myjavskej pahorkatiny, popretkávaná mnohými turistickými chodníkmi. V katastri obce je mnoho chalúp, v ktorých trávia svoje dovolenky ľudia z rôznych kútov Slovenska.

 

Ing. Dušan Duga, starosta

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trenčiansky
Okres Myjava
Región Myjava
Počet obyvateľov 937
Rozloha 1734 ha
Prvá písomná zmienka 1955

mapa

Aktuality

29.05.2020

Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach

Usmernenie ÚVZ SR

Detail KORONAVÍRUS COVID - 19 - Usmernenia

29.05.2020

Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Zmeny opatrení UVZ SR

Detail KORONAVÍRUS COVID - 19 - Usmernenia

29.05.2020

Plán udržateľnej mobility TSK - posúdenie vplyvu

Hodnotenie strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility TSK

Detail Aktuality

26.05.2020

Rozhodnutie o otvorení MŠ a ZŠ v Brestovci

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 ktorým rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č.OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 ktorým sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Obec Brestovec ako zriaďovateľ Materskej školy a Základnej školy v Brestovci ROZHODLA od 1. júna 2020 otvoriť materskú školu pre deti materskej školy, základnú školu pre žiakov 1. až 4. ročníka základnej školy a prevádzku školského klubu detí.

Detail Aktuality

25.05.2020

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom odvoláva "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov" na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode Nové Mesto nad Váhom a Myjava od 25.5.2020, 10:00 hod..

Detail Aktuality

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií