Obsah

Vitajte na stránkach obce Brestovec

 

Som veľmi rád, že Ste pri potulkách na internete zablúdili do našej malej obce Brestovec, ktorá sa nachádza v severnej časti Myjavskej pahorkatiny na úpätí Bielych Karpát pod masívom Javoriny 4 km severne od Myjavy. Zo severnej strany je Brestovec lemovaný pohorím Biele Karpaty a tu tiež hraničí s Českou republikou.

Brestovec sa vyvíjal postupne z niekoľkých roztratených poddanských usadlostí. Po odčlenení od Myjavy sa v roku 1955 stal strediskovou obcou okolitých kopaníc. Z architektonických pamiatok sa zachovalo niekoľko pôvodných ľudových obytných a hospodárskych budov z 19. storočia.

Osady obce sú rozložené na pahorkoch a v dolinách, ktoré spája viac než 30 km miestnych komunikácií. Brestovec je veľmi zaujímavá súčasť Myjavskej pahorkatiny, popretkávaná mnohými turistickými chodníkmi. V katastri obce je mnoho chalúp, v ktorých trávia svoje dovolenky ľudia z rôznych kútov Slovenska.

 

Ing. Dušan Duga, starosta

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trenčiansky
Okres Myjava
Región Myjava
Počet obyvateľov 937
Rozloha 1734 ha
Prvá písomná zmienka 1955

mapa

Aktuality

14.10.2020

Registrácia chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, vecne a miestne príslušná podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, opakovane informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných. Preto všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované. Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Mesto nad Váhom na č. tel. 032/2856022.

Detail Aktuality

13.10.2020

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 3.11.2020 v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovná lokalita: Brestovec - Lieštie s.č. 533, 534/VE, 535, 536, 537, 538, 540, 542, 543

Detail Aktuality

12.10.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenia

Detail KORONAVÍRUS COVID - 19 - Usmernenia

07.10.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Tlačová správa za Trenčiansky kraj

Detail Aktuality

07.10.2020

Fungovanie Spoločnej obecnej úradovne

Z dôvodu prevencie a zamedzenia šírenia ochorenia COVID 19 a vydaného Príkazu č.10 primátora Mesta Myjava budú zamestnanci od 5.10.2020 rozdelení na dve skupiny, začína II. skupina. I.skupina - každý párny týždeň Ing. Anna Pančiaková - mail : anna.panciakova@myjava.sk Ján Duga - mail : jan.duga@myjava.sk II.skupina - každý nepárny týždeň Eva Osuská - mail : eva.osuska@myjava.sk Ľubica Náhliková - mail : lubica.nahlikova@myjava.sk Tá skupina, ktorá bude doma, bude k dispozícii na maily. V uvedenom pracovnom režime bude svoju činnosť Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave vykonávať zatiaľ po dobu 2 týždňov. Pre stránky bude úrad otvorený bez obmedzení .

Detail Aktuality