Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.11.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

45/2022

Neuvedené

STAS s.r.o. Myjava

Obec Brestovec

16.11.2022

Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy

44/2022

Neuvedené

Ján Bičian

Obec Brestovec

14.10.2022

Zmluva o dodaní služieb č. 6/2022

43/2022

Neuvedené

Boris Pálenik

Obec Brestovec

10.10.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 309070AIJ2

42/2022

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Brestovec

22.09.2022

Dohoda č. 22/10/010/4

41/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Obec Brestovec

02.09.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

40/2022

100,00 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja

Obec Brestovec

25.08.2022

Zmluva o dielo

39/2022

24 891,78 EUR

STAS s.r.o. Myjava

Obec Brestovec

18.08.2022

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 008/2016

38/2022

Neuvedené

Brantner Slovakia s.r.o.

Obec Brestovec

28.07.2022

Zmluva o dielo č. 158/2022/08431

37/2022

42 935,77 EUR

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Brestovec

27.07.2022

Kúpna zmluva

36/2022

238,92 EUR

Miroslav Mockovčiak

Obec Brestovec

27.07.2022

Zmluva o dielo č. 157/2022/08431

35/2022

41 869,93 EUR

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Brestovec

22.07.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2022

34/2022

100,00 EUR

Združenie bratstva Čechov a Slovákov

Obec Brestovec

22.07.2022

Kúpna zmluva

33/2022

186,00 EUR

Janka Drgoňová

Obec Brestovec

22.07.2022

Zmluva o dodaní služieb č. 5/2022

32/2022

Neuvedené

Peter Topolčany

Obec Brestovec

18.07.2022

Kúpna zmluva

31/2022

331,32 EUR

Anna Hlbočanová

Obec Brestovec

12.07.2022

Kúpna zmluva

30/2022

373,00 EUR

Vlastimil Kučera, Emília Kučerová

Obec Brestovec

30.06.2022

Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/017

29/2022

400,00 EUR

ISA projekta, s.r.o.

Obec Brestovec

30.06.2022

Darovacia zmluva KRHZ-TN-VO-230-067/2022

28/2022

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Brestovec

27.06.2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o pristúpení k záväzku

27/2022

288,91 EUR

BELLINA, n.o.

Obec Brestovec

16.06.2022

Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/014

26/2022

400,00 EUR

ISA projekta, s.r.o.

Obec Brestovec

09.06.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2022

25/2022

330,00 EUR

Mesto Myjava

Obec Brestovec

27.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2022

24/2022

869,10 EUR

PZ vlastníkov pôdy Brestovec

Obec Brestovec

27.05.2022

Zmluva č. 322 0352 o poskytnutí dotácie - DPO SR

23/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Brestovec

23.05.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

22/2022

3,60 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Brestovec

23.05.2022

Dodatok č. 2022/1 k Zmluve o udelení licencie 239

21/2022

223,19 EUR

Foresta SK, a.s.

Obec Brestovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: