Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.02.2022

Dodatok č.1 - k Zmluve o zradení vecného bremena zo dňa 17.12.2021

10

Neuvedené

Viktor Zárecký a manž. Katarína

Obec Brestovec

01.02.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 806277001-2-2021

9

160,00 EUR

Železnice Slovenskej republiky

Obec Brestovec

31.01.2022

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu ZŠ a MŠ

8

Neuvedené

SPP, a.s. Bratislava

Obec Brestovec

31.01.2022

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu OcÚ

7

Neuvedené

SPP, a.s. Bratislava

Obec Brestovec

31.01.2022

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu KD

6

Neuvedené

SPP, a.s. Bratislava

Obec Brestovec

24.01.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AIJ2

5

24 824,18 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Brestovec

14.01.2022

Zmluva o dodaní služieb č. 4/2022

4

Neuvedené

Vlastimil Dornák

Obec Brestovec

14.01.2022

Zmluva o dodaní služieb č. 3/2022

3

Neuvedené

Kuba Jaroslav

Obec Brestovec

14.01.2022

Zmluva o dodaní služieb č. 2/2022

2

Neuvedené

František Sopóci

Obec Brestovec

14.01.2022

Zmluva o dodaní služieb č. 1/2022

1

Neuvedené

Pavol Bičian

Obec Brestovec

22.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2021

46

120,00 EUR

Mesto Myjava

Obec Brestovec

21.12.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0082016

45

Neuvedené

Brantner Slovakia s.r.o.

Obec Brestovec

21.12.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1010062019

44

Neuvedené

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Brestovec

21.12.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky

43

Neuvedené

BVS a.s., Bratislava

Obec Brestovec

17.12.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

42

Neuvedené

Viktor Zárecký a manž. Katarína

Obec Brestovec

15.12.2021

Zmluva č. TN032022

41

Neuvedené

RECobal s.r.o.

Obec Brestovec

19.11.2021

Kúpna zmluva

40

202,00 EUR

Obec Brestovec

Jaroslav Dúbrava, Peter Dúbrava, Elena Malková

16.11.2021

Kúpna zmluva

39

1 071,00 EUR

Ján Adamec

Obec Brestovec

02.11.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

38

100,00 EUR

TextilEco a.s.

Obec Brestovec

02.11.2021

Dodatok k Zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úradovne na rok 2021

37

Neuvedené

Spoločná obecná úradovňa

Obec Brestovec

27.10.2021

Dohoda č. 21/10/010/24 - o pomoci v hmotnej núdzi

36

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Obec Brestovec

06.10.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

35

Neuvedené

Dušan Makiš

Obec Brestovec

30.09.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

34

Neuvedené

Ing. Ľubomír Kubina

Obec Brestovec

30.08.2021

Zmluva o dielo ZOD104/2021/08431

33

87 238,41 EUR

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Brestovec

16.07.2021

Dodatok č.1 ku Zmluve o nájme - RadioLAN, spol. s r.o.

32

Neuvedené

RadioLAN, spol. s r.o.

Obec Brestovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: