Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.07.2019

Zmluva o poskytnutí služby - PERISKOP pre riaditeľov MŠ

24

6,00 EUR

Periskop s.r.o.

Obec Brestovec

04.07.2019

Kúpna zmluva

23

55,00 EUR

Andrea Ertlová

Obec Brestovec

04.07.2019

Dodatok číslo 2019 1 k Zmluve o udelení licencie

22

206,39 EUR

Foresta SK, a.s.

Obec Brestovec

26.06.2019

Zmluva č. 8/2019 o poskytnutí dotácie

21

70,00 EUR

Združenie bratstva Čechov a Slovákov

Obec Brestovec

13.06.2019

Zmluva č. 7/2019 o poskytnutí dotácie

20

300,00 EUR

Mesto Myjava

Obec Brestovec

16.05.2019

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

19

100,00 EUR

CCVČ v Myjave

Obec Brestovec

13.05.2019

Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu

18

Neuvedené

BVS a.s., Bratislava

Obec Brestovec

13.05.2019

Zmluva č. 6/2019 CVČ Myjava

17

657,00 EUR

Mesto Myjava

Obec Brestovec

13.05.2019

Dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 29.5.2009

16

Neuvedené

RVC Senica

Obec Brestovec

07.05.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Dom smútku v Myjave

15

27 500,00 EUR

Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.

Obec Brestovec

03.05.2019

Zmluva č. 30 408 o poskytnutí dotácie

14

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Brestovec

11.04.2019

Zmluva č. 5/2019 NsP Myjava

13

150,00 EUR

NsP Myjava

Obec Brestovec

11.04.2019

Zmluva č. 4/2019 Únia nevidiacich ZO Myjava

12

100,00 EUR

Únia NaSS, ZO Myjava

Obec Brestovec

11.04.2019

Zmluva č. 3/2019 ZO SZZ Brestovec

11

500,00 EUR

ZO SZZ Brestovec

Obec Brestovec

09.04.2019

Zmluva č. 2/2019 JDS Brestovec

10

700,00 EUR

Jednota dôchodcov Brestovec

Obec Brestovec

09.04.2019

Zmluva č. 1/2019 TJ Brestovec

9

6 000,00 EUR

TJ Jednota Brestovec

Obec Brestovec

29.03.2019

Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami

8

180,00 EUR

Bc. Erika Šutá

Obec Brestovec

11.03.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

7

100,00 EUR

CCVČ v Myjave

Obec Brestovec

07.03.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

6

193,20 EUR

EKOTEC, spol. s r.o.

Obec Brestovec

28.02.2019

Zmluva č. 05/19

5

42,00 EUR

Igor Kubica

Obec Brestovec

23.01.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

4

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Brestovec

22.01.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

3

Neuvedené

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Brestovec

14.01.2019

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a o odmene advokáta

2

300,00 EUR

Mgr. Juliana Sumková, advokát

Obec Brestovec

04.01.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/12/032

1

9,00 EUR

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Brestovec

19.12.2018

Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

43

121,00 EUR

Wolters Kluwer SR s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: