Obsah

Rozpočet na rok 2023 - schválený

Rozpočet na rok 2023 - s výhľadom na roky 2024, 2025 - schválený

Rozpočet na rok 2022 - schválený

Rozpočet na rok 2022, s výhľadom na roky 2023, 2024 - schválený

Rozpočet na rok 2021 - schválený

Rozpočet na rok 2021, s výhľadom na roky 2022 a 2023

Rozpočet na rok 2020 - schválený

Rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

Rozpočet na rok 2019 - schválený

Schválený rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Rozpočtový harmonogram

Rozpočtový harmonogram na rok 2019

Rozpočtový harmonogram na rok 2020

Rozpočtový harmonogram na rok 2021

Rozpočet na rok 2018 - schválený

Schválený rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Návrh rozpočtu na rok 2018

Rozpočet na roky 2017 - 2019 schválený

Rozpočet na roky 2017-2019 - príjmy schválený

Rozpočet na roky 2017-2019 - výdaje schválený

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2017-2019

Rozpočet na roky 2017-2019 - príjmy

Rozpočet na roky 2017-2019 - výdaje

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2016-2018

Rozpočet na rok 2016 príjmy

Rozpočet na roky 2016-2018 - príjmy

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavky

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavky

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na roky 2015 - 2017 - príjmy

Stránka